Follow
Adrianna Biernacka-Gemel
Adrianna Biernacka-Gemel
Other namesAdrianna Biernacka
Unknown affiliation
Verified email at brainstorm.com.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Where Should the “Ontological Turn” Turn? Methodological Dilemmasi n the Ethnography of Catholic Charismatic Renewal Community
A Biernacka
Ethnologia Polona 38, 47-70, 2018
32018
Field study as a method to assess effectiveness of post-laryngectomy communication assistive interfaces
K Zieliński, R Szamburski, A Biernacka, J Rączaszek-Leonardi
Proceedings of the 24th International Conference on Intelligent User …, 2019
22019
Researching Communication in Context: Engaged Epistemology and Ethnographic Fieldwork Transforms Understanding of Interactions after Laryngectomy
K Zieliński, A Biernacka, A Wojdat, J Rączaszek-Leonardi, ...
Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society 45 (45), 2023
2023
Ciało–obce, sprawcze, kreatywne. O doświadczaniu laryngektomii
A Biernacka-Gemel, K Zieliński
Etnografia Polska 66 (1-2), 47-71, 2022
2022
Skąd ciało wiedziało? Czyli o badaniach nad ucieleśnieniem słów kilka
W Rorot, A Biernacka, R Statkiewicz
2019
Dary nie do końca dane. O charyzmatach w ruchu Odnowy w Duchu Świętym
A Biernacka
Barbarzyńca. Pismo Antropologiczne, 8-23, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6