Veselin Draskovic
Veselin Draskovic
University of Montenegro, Faculty of Maritime Studies Kotor
Potvrđena adresa e-pošte na ucg.ac.me - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Kontrasti globalizacije
V Drašković, T Carić, M Međedović
Ekonomika, 2002
452002
Modelling of Institutional Changes in Transition Countries the Gap Between the Theory and Practice
V Draskovic, E Popov, KK Peleckis
Centre of Sociological Research, NGO 13 (1), 125-140, 2017
312017
Institutional Nihilism as a Basis for Anti-Development Policy
D VESELIN, D MIMO
Montenegrin Journal of Economics 8 (0), 1, 2012
272012
The real institutionalization as a condition of the efficient economic politics and economic development
V Draskovic
Montenegrin Journal of Economics 7 (1), 5-20, 2011
212011
Neoinstitucionalizam, neoliberalizam i globalna finansijska kriza
V Drašković, M Drašković
Montenegrin Journal of Economics 5 (9), 23-32, 2009
182009
Značaj institucionalizacije i njena ograničenja u periodu postsocijalističke tranzicije
V Drašković
142003
Globalizacija u ogledalu razvoja, krize i medija
V Drašković, S Lakić, R Jovović, Ž Rutović, M Drašković
Podgorica: ELIT. dr VESELIN DRAŠKOVIĆ, ZORICA GREGO: Neoliberalni paradoksi …, 2010
132010
Imitacije postsocijalističke institucionalizacije
V Drašković
Montenegrin journal of economics 2 (4), 49-71, 2006
132006
knowledge–keystone of the modern economy
V Draskovic, R Jovovic, M Draskovic, B Jereb
Celje, Osijek, Chestochova, Kotor: SPH–Scientific Publishing Hub, 2013
12*2013
Neoliberal rhetoric as a metaphor for quasi-institutional monism
V Draskovic, M Delibasic
Montenegrin Journal of Economics 10 (2), 33, 2014
112014
Neoliberal metaphor as a quasi-economic paradigm in function of vulgarized institutional monism and an experiment of interest
V Drašković
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, 2014
112014
Neoliberalni mitovi globalizacije i pseudo-tržišne tranzicijske privrede
V Drašković
Montenegrin Journal of Economics 6 (11), 11-18, 2010
112010
Prepreke ekonomskoj institucionalizaciji u državama tranzicije
V Drašković, M Drašković
Zbornik sa naučnog skupa Institucionalne promene kao determinanta privrednog …, 2009
112009
Svojina i privatizacija
V Drašković
Kotor: Fakultet za pomorstvo, 2005
112005
Tranzicija i mješovita ekonomija
V Drašković
Ekonomika, 1995
111995
ISSUES OF THE STATE AND SOCIETY SECURITY (Part I): ENSURING PUBLIC SECURITY IN THE FIGHT AGAINST CRIME.
V Tumalavičius, I Veikša, J Načisčionis, V Zahars, V Draskovic
Journal of Security & Sustainability Issues 6 (3), 2017
102017
Testing the level of alternative institutions as a slowdown factor of economic development: the case of Montenegro
M Draskovic, S Bauk, D Streimikiene, V Draskovic
Amfiteatru Economic 19 (45), 477, 2017
92017
Institutional nihilism of the post-socialist transition
V Draskovic, M Draskovic
Montenegrin Journal of Economics 8 (2), 191, 2012
92012
Kočioni mehanizam YU tranzicije
V Drašković
92001
Neoinstitucionalne ekonomske teorije-prava svojine, firme i društvenog izbora
V Drašković
Ekonomika i Fakultet za pomorstvo, Beograd i Kotor, 1997
91997
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20