Silvija Rucevic
Silvija Rucevic
University of Osijek, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Psychology
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Five reinforcement sensitivity theory (RST) of personality questionnaires: Comparison, validity and generalization
D Krupić, PJ Corr, S Ručević, V Križanić, A Gračanin
Personality and Individual Differences 97, 19-24, 2016
692016
Psychopathic personality traits and delinquent and risky sexual behaviors in Croatian sample of non-referred boys and girls
S Ručević
Law and Human Behavior 34 (5), 379-391, 2010
532010
Selenium in placenta predicts birth weight in normal but not intrauterine growth restriction pregnancy
T Klapec, S Ćavar, Z Kasač, S Ručević, A Popinjač
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 22 (1), 54-58, 2008
522008
Nasilje u vezama mladih
M Ajduković, S Ručević
Medicus 18 (2_Adolescencija), 217-225, 2009
472009
Razvoj upitnika samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih (SRDP-2007)
S Ručević, M Ajduković, D Šincek
Kriminologija i socijalna integracija 17 (1), 1-11, 2009
432009
Razvoj upitnika samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih (SRDP-2007)
S Ručević, M Ajduković, D Šincek
Kriminologija i socijalna integracija 17 (1), 1-11, 2009
432009
Povezanost reaktivne i proaktivne agresije, privrženosti i samopoštovanja adolescenata
S Ručević, I Duvnjak
Psihologijske teme 19 (1), 103-121, 2010
402010
i Šincek, D.(2008). Istraživanje rasprostranjenosti rizičnog i delinkventnog ponašanja djece i mladih u urbanim sredinama-dodatni poticaj za ciljanu prevenciju
M Ajduković, S Ručević
Dijete i društvo 10 (1-2), 27-47, 0
27
Povezanost privrženosti roditeljima s rizičnim i delinkventnim ponašanjem kod adolescenata
S Ručević
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 20 (111), 167-187, 2011
222011
Odnos depresivnosti, zdravlja i funkcionalne sposobnosti korisnika domova za starije i nemoćne osobe
M Ajduković, S Ručević, M Majdenić
Revija za socijalnu politiku 20 (2), 149-165, 2013
182013
Metodološki postupci i izazovi primjene samoiskaza i longitudinalnih nacrta u istraživanjima razvoja delikventnog ponašanja
S Ručević
Ljetopis socijalnog rada 15 (3), 421-443, 2008
152008
RIZICNI CIMBENICI EKSTERNALIZIRANIH PONASANJA I ODSTUPAJUCIH NAVIKA HRANJENJA MEÐU ADOLESCENTIMA
G Livazovic, S Rucevic
Drustvena Istrazivanja 21 (3), 733, 2012
142012
From parental personality over parental styles to children psychopathic tendencies
D Krupić, S Ručević, S Vučković
Current Psychology, 1-10, 2020
132020
EMOCIONALNA INTELIGENCIJA, AGRESIVNO I PROSOCIJALNO PONAŠANJE UýENIKA RANE ADOLESCENTSKE DOBI
N Grgiü
122014
Privrženost u adolescenciji-odnos kvalitete, stilova i dimenzija privrženosti: Usporedba djevojaka i mladića
S Rucevic, I Mihalj
Psihologijske teme 22 (1), 69-91, 2013
82013
Istrazivanje rasprostranjenosti rizicnog i delinkventnog ponasanja djece i mladih u urbanim sredinama-Dodatni poticaj za ciljanu prevenciju
M Ajdukovic, S Rucevic, D Sincek
Dijete i drustvo 1 (2), 10, 2009
82009
Transseksualnost: Život u krivom tijelu
N Jokić-Begić, A Babić Čikaš, T Jurin, E Lučev, D Markanović, S Ručević
Liječnički vjesnik 130, 237-247, 2008
82008
USPOREDBA STAVOVA I STEREOTIPA O STARIJIM OSOBAMA TE OČEKIVANJA VEZANIH UZ STARENJE: ULOGA DOBI I KONTAKTA.
S Ručević, JT Humer, K Toter
Ljetopis Socijalnog Rada/Annual of Social Work 22 (2), 2015
72015
Odnos viktimizacije, antisocijalnog ponašanja i psihopatskih osobina kod mladića i djevojaka
S Ručević
Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta, odbranjena doktorska …, 2010
72010
Problem behaviors, childhood victimization, and attachment quality in Croatian sample of community and referred psychopathic-like adolescents
S Ručević, M Ajduković
Criminal Justice and Behavior 43 (5), 564-582, 2016
62016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20