Follow
Alka Domić Kunić
Alka Domić Kunić
znanstveni savjetnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Dental health at the transition from the Late Antique to the early Medieval period on Croatia's eastern Adriatic coast
M Šlaus, Ž Bedić, P Rajić Šikanjić, M Vodanović, A Domić Kunić
International Journal of Osteoarchaeology 21 (5), 577-590, 2011
922011
Bellum Pannonicum (12.-11. pr. Kr.). Posljednja faza osvajanja Južne Panonije
A Domić Kunić
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 39, 59-164, 2006
652006
Rimski ratovi u Iliriku. Povijesni antinarativ
D Džino, A Domić Kunić
292013
Pannonians: Identity-perceptions from the late Iron Age to later antiquity
D Dzino, A Domić-Kunić
The Archaeology of Roman Southern Pannonia: The state of research and …, 2012
282012
Literary sources for the Illyrian provinces (Dalmatia and especially Pannonia) in Naturalis historia by Pliny the Elder
A Domić-Kunić
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 37 (1), 119-171, 2004
26*2004
Literary sources before the Marcomannic wars
A Domić Kunić
242012
A view from the frontier zone: Roman conquest of Illyricum
D Džino, A Domić Kunić
162018
posljednja faza osvajanja južne Panonije
A Domić–Kunić, B Pannonicum
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 39, 59-164, 2006
142006
URNA IZ DANILA U KONTEKSTU DRUŠTVENE ELITE MUNICIPIJA RIDERA
A Domić Kunić, I Radman-Livaja
Arheološki radovi i rasprave 16 (1), 67-106, 2009
122009
Plinijeva geografija i etnografija Ilirika (s osobitim obzirom na panonski dio iliričkog prostora)
A Domić Kunić
Filozofski fakultet u Zagrebu, 2003
102003
Classis praetoria Ravennatium with special reflection on sailors that origin from Dalmatia and Pannonia
A Domić-Kunić
Sojuz na društvata za antički studii na Makedonija, 1996
101996
Rimske provincijalne flotile s posebnim obzirom na udjel Panonaca
A Domić Kunić
Arheološki radovi i rasprave 12 (1), 83-100, 1996
91996
Classis praetoria misenatium. S posebnim obzirom na mornare podrijetlom iz Dalmacije i Panonije
A Domić Kunić
Vjesnik arheološkog muzeja u Zagrebu 28 (1), 39-72, 1995
91995
Gentije-međunarodni odnosi između Ilirije, Rima i Makedonije uoči i za vrijeme trećeg makedonskog i trećeg ilirskog rata
A Domić-Kunić
Opvscvla archaeologica 17 (1), 205-251, 1993
81993
Augzilijari ilirskoga i panonskog porijekla u natpisima i diplomama (od Augusta do Karakale)
A Domić Kunić
Arheološki radovi i rasprave 11 (1), 83-113, 1988
81988
A. Domić Kunić
D Kunić
Literary Sources Before the Marcomanic Wars, 29-69, 2012
62012
Rimski ratovi u Iliriku
D DžINO, AD Kunić
Povijesni antina, 2013
52013
Reconstructing the life of a Roman soldier buried in Resnik near Split, based on the anthropological analysis of his skeleton
M Šlaus, A Domić Kunić, T Pivac
Collegium antropologicum 42 (4), 287-294, 2018
42018
Prosopographia belli Batoniani: Augustovi legati u mreži međusobnih veza i interesa
A Domić Kunić
Acta Illyrica. Godišnjak Udruženja Bathinvs 2, 83-129, 2018
4*2018
Rimski ratovi u Iliriku–Povijesni antinarativ
A Domić-Kunić, D Džino
Zagreb, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20