Domagoj Vidovic
Domagoj Vidovic
viši znanstveni suradnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Verified email at ihjj.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Zažapska onomastika
D Vidović
Institut za Hrvatski Jezik i Jezikoslovlje, 2014
382014
Školski rječnik hrvatskoga jezika
MA Birtić, G Blagus Bartolec, L Hudeček, L Jojić, B Kovačević, K Lewis, ...
382012
Nacrt za vidonjsku antroponimiju
D Vidović
Folia onomastica Croatica, 147-177, 2005
262005
Nacrt za vidonjsku antroponimiju
D Vidović
Folia onomastica Croatica, 147-177, 2005
262005
Utjecaj migracija na novoštokavske ijekavske govore u Neretvanskoj krajini i Donjoj Hercegovini
D Vidović
Hrvatski dijalektološki zbornik, 283-304, 2009
192009
Accentual alternations in Neo-Štokavian Ijekavian dialects of Neretvanska krajina
D Vidović
Tones and Theories: Proceedings of the International Workshop on Balto …, 2007
182007
Dobranjska prezimena i nadimci
D Vidović
Folia onomastica Croatica, 191-216, 2006
162006
Naglasci u govorima i toponimiji Zažablja i Popova
D Vidović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 155-173, 2013
142013
Gradačka toponimija
D Vidović
Folia onomastica Croatica 18, 171-222, 2009
132009
Prilog proučavanju odraza svetačkog imena Juraj u hrvatskoj antroponimiji
D Vidović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33 (1), 431-447, 2007
132007
Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena
AČ Šimpraga, DI Majić, D Vidović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2018
122018
Obiteljski nadimci u Pučišćima na otoku Braču
D Vidović
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36 (2), 345-367, 2010
122010
Neutralizacija dugoga i kratkog au južnočakavskim otočnim govorima
D Vidović, I Kurtović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 31 (1), 389-400, 2005
122005
Toponimija sela Dubljani u Popovu
D Vidović
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, 431-448, 2008
112008
Sinonimni parovi i nizovi u temeljnome jezikoslovnom nazivlju
L Hudeček, M Mihaljević, D Vidović
Filologija, 101-122, 2006
102006
Pregled toponimije jugozapadnoga dijela Popova
D Vidović
Folia onomastica Croatica, 283-340, 2010
92010
Prezimena sela Vid u Neretvanskoj krajini
D Vidović
Folia onomastica Croatica, 139-168, 2008
92008
Slivanjska naselja i prezimena
D Vidović
Hrvatski neretvanski zbornik 4, 128-144, 2012
72012
Gradački rodovi
D Vidović
Župa Gradac: Humski zbornik 12, 197-238, 2009
72009
Naglasci u Rječniku stranih riječi i naglasnome priručniku Adolfa Bratoljuba Klaića u usporedbi sa Školskim rječnikom hrvatskoga jezika
D Vidović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 40 (2), 497-520, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20