Prati
Haris Cerić
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Definiranje inkluzivnog obrazovanja
H Cerić
Naša škola 50 (29), 87-95, 2004
512004
Mogućnost konstituiranja teorije inkluzivnog obrazovanja
H Cerić
Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu 3 (5), 49-62, 2008
472008
Temeljna polazišta inkluzivnog obrazovanja
H Cerić, A Alić
Hijatus, 2005
222005
The Connections of Empathy and Life Styles among Bosnian Students
A Alic, H Ceric, S Habibovic
Procedia-Social and Behavioral Sciences 205, 457-462, 2015
172015
Skandalon u oblačićima: kako koristiti strip u nastavi
H Cerić
Sarajevo: CNS, 2013
132013
Medijska i informacijska pismenost : istraživanje i razvoj
E Vajzović (ur.)
Fakultet političkih nauka Sarajevo, 2020
112020
Percepcija nastave uz primjenu stripa u odnosu na klasičnu nastavu iz predmeta Filozofija sa logikom
H Cerić
Sarajevski žurnal za društvena pitanja 1 (1), 9-22, 2012
102012
i Alić, A.(2005)
H Cerić
Temeljna polazišta inkluzivnog obrazovanja, 0
9
UTJECAJ PRIMJENE STRIPA U NASTAVI NA KVANTITET, KVALITET I TRAJNOST ZNANJA
H Cerić, B i Hercegovina
Zbornik radova Odsjeka za pedagogiju, Znanstveno – stručna međunarodna …, 2016
82016
Obilježja kulture mladih - istraživanja i osvrti
A Alić, H Cerić, S Habibović
Sarajevo: Centar za napredne studije, 2018
62018
INKLUZIVNO OBRAZOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI: UTOPIJA ILI PUT DO HUMANIJEG DRUŠTVA?
H Cerić
Novi Muallim 19, 23-26, 2018
62018
KONTINUUM SHVATANJA O INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU1
H Cerić
Mirjana Nadaždin Defterdarević Prava djeteta kao pretpostavka za odrastanje …, 2007
62007
Evaluations of Students and Teachers on Quality of Teaching Process Regarding Working Styles
A Alić, H Cerić, S Habibović
12th International Conference on Social Sciences 2 (Conference Proceedings …, 2017
52017
Students' Cultural Background as a Determinant of Various Categories of Social Behaviour
A Alić, H Cerić, S Habibović
13th International Conference on Social Sciences, 06-07 October 2017 Vienna …, 2017
4*2017
POVEZANOST SOCIOEMOCIONALNOG STATUSA I MEĐUSOBNOG PERCIPIRANJA NASTAVNIKA I STUDENATA NA VISOKOŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA
A Alić, H Cerić, S Habibović
9. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ”QUALITY 2015”, Neum, B&H, 10 …, 2015
42015
Peace pedagogies in Bosnia and Herzegovina: Theory and practice in formal education
L Kasumagić-Kafedžić, S Clarke-Habibi
Springer, 2023
32023
Strip kao medij filozofske poruke: stripozofski pristup nastavi filozofije
H Cerić, E Cerić
Druga gimnazija Sarajevo, 2020
32020
Interdisciplinary View into Optimism and Pessimism in Emic Perspective
A Alić, H Cerić, S Habibović
14th International Conference on Social Sciences 2 (14), 492-502, 2018
3*2018
The Rulers of “No Man’s Land”–study of cultural contact and social impact of the United World College of Mostar
A Alić, H Cerić, S Habibović
32018
UVOĐENJE MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI U OBRAZOVNI SISTEM -PROCJENA KOMPETENCIJA NASTAVNIKA ZA PODUČAVANJE MEDIJSKE I INFORMACIJSKE PISMENOSTI U KANTONU SARAJEVO
E Vajzović, L Turčilo, H Cerić, A Osmić, L Silajdžić
Sarajevski žurnal za društvena pitanja / Sarajevo Social Science Review, 137-171, 2019
22019
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20