Slavica Juka
Slavica Juka
University of Mostar, Faculty of Humanities and Social Sciences
Potvrđena adresa e-pošte na ff.sum.ba - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Etika: postavke i teorije
S Juka
82006
Identitet žene–antropološka i medijska slika
S Juka, I Primorac Bilaver
Kultura komuniciranja–znanstveno stručni godišnjak, 11-31, 2013
42013
Vanjske migracije iz zapadne Hercegovine
S Juka
Migracijske i etničke teme 11 (2), 187-206, 1995
31995
Čovječnost u filozofiji Kvirina Vasilja u odnosu na kategorički imperativ Immanuela Kanta
S Juka, V Kvirin, I Kant
Društvo hrvatskih književnika Herceg-Bosne, 2000
22000
FILOZOFSKI SUSTAV KVIRINA VASILJA
S Juka
Hum, 9-26, 2007
12007
Public Communication
Z Tomić, M Radalj, D Jugo
Hum: časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 15 (23.), 38-38, 2020
2020
ANDRIC’S CRITICAL-ESSAYIST VIEWS ON ART
S Juka, I Lučin
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, 2012
2012
ANDRIĆEVA KRITIČKO-ESEJISTIČKA RAZMATRANJA O UMJETNIČKOME
S Juka, I Lučin
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, 2012
2012
Ethics in public relations
Z Tomić, S Juka
Motrišta 1 (47-48), 68, 2009
2009
KVIRIN VASILJ’S PHILOSOPHICAL SYSTEM
S Juka
Sveučilište u Mostaru, Filozofski fakultet, 2007
2007
Ethics. Positions and theoriea
S Juka
Fakultet filozofsko-humanističkih znanosti, 2006
2006
External migration from west Herzegovina
S Juka
Migracijske i etničke teme 11 (2), 187-206, 1995
1995
Socijalne teme
M Dervišbegović, S Hessle, GR Mueller, S Juka, J Obradović, M Miković, ...
Etika u odnosima s javnošću
Z TOMIĆ, S JUKA
Socijalne teme
NVO Poticaj, HNGO Stroke, M Dervišbegović, S Hessle, S Juka, ...
osnivač i nakladnik Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Studij novinarstva za nakladnika Prof. dr. Zoran Tomić
N Ćorić, B Skoko, S Juka, I Skoko, D Kukić, I Šarac, I Musa, M Šolaja, ...
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–16