Follow
Luka Valožić
Luka Valožić
Other namesLuka Valozic
XV. gimnazija MIOC, Zagreb, Croatia
Verified email at mioc.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Mapping the forest change: using landsat imagery in forest transition analysis within the Medvednica protected area.
L Valožić, M Cvitanović
Croatian Geographical Bulletin 73 (1), 2011
242011
Analyzing post-socialist grassland conversion in a traditional agricultural landscape–Case study Croatia
M Cvitanović, I Lučev, B Fürst-Bjeliš, LS Borčić, S Horvat, L Valožić
Journal of rural studies 51, 53-63, 2017
152017
Klasifikacija zemljišnog pokrova urbanog i periurbanog prostora pomoću objektno orijentirane analize multispektralnih snimaka
L Valožić
Hrvatski geografski glasnik 76 (2.), 27-38, 2014
122014
Objektno orijentirana klasifikacija zemljišnoga pokrova pomoću multispektralnih satelitskih snimaka-primjer Grada Zagreba
L Valožić
University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Geography, 2015
102015
Prostorna analiza upisnih područja osnovnih škola u Gradu Zagrebu
L Valožić, P Radeljak, R Žiković
Hrvatski geografski glasnik 74 (2.), 27-51, 2012
62012
Promjene zemljišnog pokrova i načina korištenja zemljišta u Donjoneretvanskom kraju od 1990. do 2020. godine
J Šetka, P Radeljak Kaufmann, L Valožić
Hrvatski geografski glasnik 83 (2), 7-31, 2021
52021
Geoekološka analiza parka prirode i okolice Vranskog jezera u Dalmaciji
N Buzjak, I Čanjevac, I Vučković, I Martinić, L Valožić
Znanstveno stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Hidrologija u službi …, 2018
32018
Uvod u geografske informacijske sustave pomoću QGIS-a
L Valožić, I Šulc, F Kvetek
Geografski horizont 63 (2.), 9-21, 2017
22017
GIS-analiza promjena naseljenosti Istarske županije od 1948. do 2001.
L Valožić
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2007
22007
Croatian Rural Futures in 2030: Four Alternative Scenarios for Postsocialist Countryside in the Newest EU Member State
A Lukić, P Radeljak Kaufmann, L Valožić, I Zupanc, M Cvitanović, ...
Geographical review 112 (3), 332-352, 2022
12022
Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa
I Vučković, I Čanjevac, N Bočić, N Buzjak, D Orešić, M Plantak, I Martinić, ...
12019
Modelling land use and land cover changes in the Lower Neretva Region
J Šetka, P Radeljak Kaufmann, L Valožić
Hrvatski geografski glasnik 85 (1), 41-63, 2023
2023
Modeliranje promjena zemljišnoga pokrova i načina korištenja zemljišta: primjer Donjoneretvanskoga kraja
J Šetka, P Radeljak Kaufmann, L Valožić
Hrvatski geografski glasnik 85 (1), 41-63, 2023
2023
Land use and land cover changes in the Lower Neretva Region from 1990 to 2020
J Šetka, P Radeljak Kaufmann, L Valožić
Hrvatski geografski glasnik 83 (2), 7-31, 2021
2021
U potrazi za divljinom i ne-ljudskim: GIS-podrška izdvajanju zaštićenih i zabačenih područja Hrvatske
L Valožić
7. Hrvatski geografski kobgres (GEOG7), 239-241, 2019
2019
Primjena metode Delfi u izradi scenarija razvoja ruralnih područja Hrvatske
A Lukić, P Radeljak Kaufmann, I Zupanc, L Valožić
7. Hrvatski geografski kobgres (GEOG7), 277-279, 2019
2019
Hidromorfološko stanje prirodnih jezera u Hrvatskoj
I Martinić, I Čanjevac, I Vučković, N Buzjak, L Valožić
7. hrvatska konferencija o vodama: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode …, 2019
2019
Rezultati hidromorfološkog istraživanja prirodnih jezera u Hrvatskoj
I Martinić, I Čanjevac, I Vučković, N Buzjak, L Valožić
7. Hrvatski geografski kobgres (GEOG7), 53-55, 2019
2019
OBILJEŽJA VJETRA U SADAŠNJOJ I BUDUĆOJ KLIMI NA TEMELJU SIMULACIJA REGIONALNIH KLIMATSKIH MODELA ZA ŠIRE PODRUČJE JADRANA.
AB VOZILA
Croatian Meteorological Journal/Hvratski Meteoroloski Casopis, 2019
2019
Natural Earth
L Valožić
Geografski horizont 65 (2), 58-59, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20