Marija Turk
Marija Turk
professor of Croatian language, University of Rijeka
No verified email
TitleCited byYear
Jezični purizam
M Turk
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 8 (1-2), 63-79, 1996
381996
Linguistic borrowing and purism in the Croatian language
M Turk, M Opašić
Suvremena lingvistika 65 (1), 73-88, 2008
302008
Govori otoka Krka
I Lukežić, M Turk
Libellus, 1998
301998
Naznake o podrijetlu frazema
M Turk
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 6 (1-2), 37-47, 1994
291994
Fonologija hrvatskoga jezika:(raspodjela fonema)
M Turk
Izdavački centar Rijeka, 1992
281992
Supostavna raščlamba frazema
M Turk, M Opašić
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 20 (1), 19-31, 2008
242008
Jezično kalkiranje u teoriji i praksi: prilog lingvistici jezičnih dodira
M Turk
Hrvatska Sveučilišna Nakl., 2013
232013
Tvorbene značajke kalkiranih imenica
M Turk
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 27 (1), 267-280, 2002
112002
Frazeologija krčkih govora
M Turk
Govori otoka Krka (Iva Lukežič, Marija Turk), 265-298, 1998
111998
Prilog proučavanju čakavske frazeologije (na građi iz krčkih govora)
M Turk
Suvremena lingvistika 43 (1-2), 313-324, 1997
111997
Jezični kalk: tipologija i nazivlje
M Turk
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 9 (1-2), 85-104, 1997
111997
Germanizmi u sjevernočakavskom arealu
M Turk
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 17 (2), 1-13, 2005
102005
Višečlani izrazi s desemantiziranom sastavnicom kao nominacijske jedinice
M Turk
Zbornik radova Riječki filološki dani III, 477-485, 2000
102000
Jezično kalkiranje u teoriji i praksi
M Turk
Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb, 2013
82013
Hrvatski prijevodni ekvivalenti stručnog nazivlja u Parčićevim rječnicima
M Turk
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 18 (1), 41-51, 2006
82006
Razumljivost i stilske značajke kalkova
M Turk
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 15 (1), 9-24, 2003
82003
„Status kolokacija u hrvatskim općim jednojezičnim i dvojezičnim rječnicima”
M Turk
Riječki filološki dani 8, 537-547, 2001
82001
Kalkovi njemačkoga podrijetla u hrvatskome iu nekim drugim slavenskim jezicima
M Turk, D Sesar
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 29 (1), 325-338, 2003
72003
Posrednički jezici u kalkiranju
M Turk, H Pavletić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 25 (1), 359-375, 1999
61999
Njemačke primljenice u hrvatskom jeziku
M Turk
Szombathely: Nemzetközi szlavisztikai napok 183, 193, 1994
61994
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20