Prati
Ankica Bralić Petković
Ankica Bralić Petković
Potvrđena adresa e-pošte na unizd.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Latinske isprave hrvatskog kralja Petra Krešimira IV. Jezična analiza s diplomatičkim osvrtom
A BRALIĆ
Zadar, Sveučilište u Zadru [tesis inédita], 2009
22009
Suvremena primjena metoda poučavanja i učenja u nastavi klasičnih jezika na primjeru kolegija Kulinarstvo u starom Rimu
A Bralić Petković
Zadarski filološki dani 9 9 (Sveučilište u Zadru), 54-55, 2021
2021
Writers of the Early Medieval Documents on the East Adriatic Coast
A Bralić Petković
MIC - Vis, Mediterranean Islands Conference, The Island of Vis 2020 …, 2020
2020
O piscima ranosrednjovjekovnih dokumenata na istočnojadranskoj obali
A Bralić Petković, M Lončar
Živa Antika / Antiquité Vivante 68 (1-2), 125-152, 2018
2018
Spoken and Written Narratives in the Tenth- and Eleventh-Century Latin Documents from the Dalmatian City of Zadar
A Bralić
Events and Narratives in Language 52 (Łódź Studies in Language), 27-44, 2017
2017
Dalmatoromanske osobitosti ranosrednjovjekovnih latinskih natpisa iz Splita i Zadra
A Bralić
Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana – Letteratura …, 2016
2016
Latinski jezični tokovi u ranosrednjovjekovnoj Dalmaciji
A Bralić
CLARC 2016: Perspektive jezičnoga planiranja i jezične politike, 2016
2016
Spoken and Written Narratives in the 10th and 11th Century Latin Documents of the Dalmatian City of Zadar
A Bralić
Theoretical and Empirical Perspectives on Events and Narrative (TEPEN 2015), 2015
2015
Latinsko i romansko u Oporuci zadarskog priora Andrije iz 918. god.
A Bralić
Antiquitatis sollemnia, Antidoron Mate Suić, 2015
2015
Srednjovjekovni latinski u dalmatoromanskom ozračju: nominalna fleksija u zadarskim ispravama X. i XI. stoljeća
A Bralić
Zadar, Sveučilište u Zadru, 2014
2014
El latín y el romance en dos documentos de Zadar del siglo X
A Bralić, N Vuletić
Aemilianense 3, 277-301, 2013
2013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–11