dr. sc. Christian Stipanović, redoviti profesor u trajnom zvanju
dr. sc. Christian Stipanović, redoviti profesor u trajnom zvanju
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na fthm.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Koncepcija i strategija razvoja u turizmu-Sustav i poslovna politika
C Stipanović
Fakultet za turistički i hotelski menadžment, 2006
512006
Development concept and strategy for creative toruism of the Kvarner destination
C Stipanović, E Rudan
Tourism & hospitality industry 2014: Trends in tourism and hospitality …, 2014
192014
Sustainable Development in Increasing the Competitiveness of Hotel Offer--Case Study Istra County
N Pavia, C Stipanovic, T Floričić
Tourism and Southern and Eastern Europe, 279-293, 2013
102013
Poslovna inteligencija u turizmu
C Stipanović
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2009
92009
Puni tekst
B Blažević, D Magaš, S Marković, IA Holjevac, A Jelušić, DS Jurdana, ...
Tourism and hospitality management 10 (1), 2004
8*2004
The new strategic orientation in innovating hospitality logistics system
C Stipanović, E Rudan
Tourism and hospitality management 20 (2), 195-206, 2014
62014
Tourism product club in generating the value chain
C Stipanović, E Rudan
Polish Journal of Management Studies 14, 2016
52016
Festival Tourism in the repositioning of Croatian tourism destinations
C Stipanovic, E Rudan, P Peršin
3rd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern …, 2015
52015
The challenges of small enterprises in generating destination creative offer
C Stipanović, E Rudan, Z Zadel
Tourism in South East Europe... 4, 579-590, 2017
42017
Tourism product club in the development of outdoor tourism-Baška Municipality.
C Stipanović, E Rudan, I Kovačić
23rd Biennial International Congress, Tourism & Hospitality Industry 2016 …, 2016
42016
Creative tourism in destination brand identity
C Stipanović, E Rudan
International Journal Vallis Aurea 1 (1), 75-83, 2015
42015
Innovating the development concept to enhance the competitiveness of destination Kvarner
C Stipanović, E Rudan
Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2013: 5. mednarodna …, 2013
42013
Valorization of Batana Salvorina in the Development and Brand Identity of Umag
C Stipanović, E Rudan, M Klarić
NAŠE MORE: znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo 62 (2), 67-73, 2015
32015
Innovation of business culture with the aim of developing croatian tourism-case study of Valamar hotels and resorts
N Pavia, C Stipanovic, E Mrnjavac
Academia Turística 4 (1), 95-102, 2011
32011
Challenges of the Development Concept of Croatian Tourism in the European Environment
C Stipanović, RA Radnić
The Reality and Dilemamas of Globalisation, 2007
32007
HOTEL BAŠTINA U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURNE I KREATIVNE PONUDE DESTINACIJE
C Stipanović
Ekonomska misao i praksa, 231-247, 2018
22018
Possibilities of entrepreneurial development in cultural tourism of croatian cities
C Stipanović, E Rudan, Z Zadel
24th Biennial International Congress: Tourism and hospitality industry, 2018
22018
The Development Concept in Function of the Competitiveness of Marina Frapa Rogoznica
C Stipanović, D Gračan, M Bradetić
NAŠE MORE: znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo 59 (1-2), 61-69, 2012
22012
Logistics Systems in Tourism
E Mrnjavac, N Pavia, C Stipanović
Логистические системы в глобальной экономике, 11-20, 2011
22011
The development design model in the competitiveness of intelligent business organisations
C Stipanovic, S Baresa
Tourism and hospitality management 14 (2), 271-280, 2008
22008
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20