Silvana Vranić
Silvana Vranić
redoviti profesor, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Verified email at ffri.hr - Homepage
TitleCited byYear
Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi
S Vranić
Filozofski fakultet u Rijeci, 2005
562005
Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu; 1. Fonologija
S Vranić
Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu. Knj. 1, 146, 2002
26*2002
Iz fonologije govora Mrkoplja
S Vranić, M Crnić
Čakavska rič: Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 36 (1-2), 119-131, 2008
92008
Realizacija finalnoga slogovnoga /l/ u govorima čakavskoga narječja
S Vranić
Hrvati i Mađari u svjetlu prožimanja kultura i jezika, priopćenja hrvatskih …, 1996
91996
Glagolski oblici u govoru Metajne na otoku Pagu
S Vranić
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30, 203-241, 2004
82004
Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu; 2. Morfologija
S Vranić
Govori sjeverozapadnoga makrosustava na otoku Pagu, 2. knj., 235, 2011
62011
Jezične značajke mjesnoga govora Lipe
I Drpić, S Vranić
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 12 (1-2), 17-36, 2000
62000
Turcizmi u frazemima hrvatskih govora
S Vranić, S Zubčić
Filologija, 0
6*
Rječnik govora Novalje na otoku Pagu
S Vranić, I Oštarić
Grad Novalja, 2016
42016
Zasebnosti čakavskoga buzetskoga dijalekta u odnosu na čakavski ekavski dijalekt
S Vranić
Od indoeuropeistike do kroatistike, Zbornik u čast Daliboru Brozoviću, 519-536, 2013
32013
Grobnički govori u svjetlu novijih istraživanja
S Vranić, S Vulić
Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 36 (1-2), 145-157, 2008
32008
Kostrenska čakavština u pjesmama Katje Šepić Usmiani
S Vranić
Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 2, 141-154, 2007
32007
Iz kostrenske frazeologije
S Vranić
Zbornik Život, kultura i povijest Kostrene 1, 139-152, 2005
32005
Iz sintakse paških čakavskih govora
S Vranić
Hrvatski dijalektološki zbornik 12, 9. znanstveni skup o hrvatskim …, 2003
32003
O kontaktu hrvatskih čakavskih i slovenskih južnonotranjskih idioma u graničnome području
S Vranić, I Drpić
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani 5, 567-577, 2002
3*2002
Podsustavi unutar ekavskoga dijalekta čakavskoga narječja
S Vranić
Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova 1, 651-658, 2001
3*2001
Neke morfonološke (i morfološke) značajke sjeverozapadnočakavskih rubnih govora
S Vranić
Hrvatski dijalektološki zbornik 11, Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima …, 1999
31999
Dialects in and around small urban centres in the northern Čakavian area: The current situation
S Vranić, S Zubčić
Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku …, 2015
22015
Naglasni tipovi imenica u govoru Novalje na otoku Pagu
S Vranić
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36 (1), 203-222, 2010
22010
Novi čakavski libar, uz Rječnik bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića (Biblioteka “Brački libar”–knjiga 18., Brevijar, Supetar, 2006.)
S Vranić
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 19 (2), 97-104, 2007
2*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20