Prati
Helena Sablić Tomić
Helena Sablić Tomić
full professor, Dean of the Academy of Arts and Culture in Osijek, J.J. Strossmayer University
Potvrđena adresa e-pošte na uaos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Intimno i javno-suvremena hrvatska autobiografska proza
H Sablić Tomić
842002
Gola u snu-o ženskom književnom identitetu
H Sablić-Tomić
532005
Hrvatska autobiografska proza: rasprave, predavanja, interpretacije
H Sablić-Tomić
482008
Slavonski tekst hrvatske književnosti
H Sablić Tomić, G Rem
Matica hrvatska, 2003
412003
Ženski likovi s prijelaza stoljeća
H Sablić Tomić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2001
122001
Slavonski tekst hrvatske književnosti
G Rem, H Sablić Tomić
Matica hrvatska, Zagreb, 167-169, 2003
92003
Ljepša polovica književnosti 1990-ih
H Sablić-Tomić
82000
U osječkom Nutarnjem gradu
H Sablić Tomić
72017
Uvod u hrvatsku kratku priču
H Sablić Tomić
72012
Slavonska krv uz među devetnaestoga i dvadesetog stoljeća, U: J: i I
H Sablić Tomić
Kozarac: Slavonska krv, Znanje, Zagreb, 309-317, 2005
72005
Počeci slavonskog ženskog pisma
H Sablić-Tomić
34. Dani Hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu, 77-88, 2008
62008
Autobiografski diskurs Ksavera Šandora Gjalskog
H Sablić-Tomić
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2000
62000
Prostori suvremene ženske proze
H Sablić-Tomić
Književna republika 3 (5), 6, 2005
52005
Može li se izmjeriti kulturni identitet
S Katavić, J Horvat, H Sablić Tomić
Kultura i mediji, Kolo br 2, 2005, 2005
52005
Grad između pamćenja i zaborava
H Sablić Tomić, T Ileš
Dani Hvarskoga kazališta: Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i …, 2011
42011
Dnevnik. Nacrt za Tipologiju Žanra
H Sablić-Tomić
Umjetnost riječi, 195-221, 2001
42001
Kortars horvat irtodalom
H Sablić-Tomić, G Rem
32009
Smrt Vronskoga
H Sablić-Tomić
KNJIŽEVNA REPUBLIKA, časopis za književnost, 71-76, 2008
32008
Zašto se devedesetih najčešće piše autobiografskim diskursom?
H Sablić Tomić
32001
Montaža citatnih atrakcija
H Sablić-Tomić
31998
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20