Svіtlana Bukhkalo, Бухкало С. І., Бухкало С.И., SCOPUS ID: 55775224200, ORCID 0000-0002-1389-6921
Svіtlana Bukhkalo, Бухкало С. І., Бухкало С.И., SCOPUS ID: 55775224200, ORCID 0000-0002-1389-6921
National Technical University "KhPI", кафедра ИТПА
Verified email at kpi.kharkov.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах
ООІ Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І.
центр учбової літератури, Київ, 2011
115*2011
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи), підручник 2-ге видання перероблене
ООІ Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Денисова А.Є., Демидов І.М ...
центр учбової літератури, Київ, 2016
74*2016
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах
ЗММ Товажнянський Л.Л., Бухкало С.І., Северин О.А., Ольховська О.І., Серіков ...
"Центр учбової літератури", Київ, 2013
742013
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади)
СІ Бухкало, ЛЛ Товажнянський, АЄ Денисова, ІМ Демідов, ...
Центр навчальної літератури, 2016
652016
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади) підручник з грифом МОН України
Центр навчальної літератури, 2016
652016
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади)
СІ Бухкало, ЛЛ Товажнянський, АЄ Денисова, ІМ Демідов, ...
Центр навчальної літератури, 2016
652016
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (Інноваційні приклади)
Центр навчальної літератури, 2016
652016
Загальна технологія харчової промисловості у прикладах і задачах (інноваційні заходи) підручник
СІ Бухкало
центр учбової літератури, 2014
652014
Eco-friendly synergetic processes of municipal solid waste polymer utilization
SI Bukhkalo, JJ Klemeš, LL Tovazhnyanskyy, OP Arsenyeva, ...
The Italian Association of Chemical Engineering, 2018
472018
Основные технологии пищевых производств и энергосбережение (навчальний посібник)
ХГЛ Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А., Бухкало С.И.
Харьков: НТУ "ХПИ", 2005
352005
Визначення загальної технології комплексних курсових проектів
СІ Бухкало
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
332019
Distance learning main trends
SI Bukhkalo, A Ageicheva, O Komarova
НТУ" ХПІ", 2018
332018
ДЕЯКІ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ХІМІЧНИХ ЗМІН ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОЛІМЕРНИХ ВИРОБІВ
СІ Бухкало, СП Іглін
Інтегровані технології та енергозбереження, 52-57, 2016
332016
К вопросу энергосбережения процесса агломерирования полимерной упаковки
СИ Бухкало
НТУ" ХПИ", 2005
312005
Общая химическая технология в примерах, задачах, лабораторных работах и тестах. Учебное пособие
БСИ Товажнянский Л.Л., Кошелева М.К.
Москва ИНФРА-М, 2015, 2015
292015
Об утилизации полимерных отходов как комплексе инновационных проектов
CИ Бухкало
Вісник НТУ «ХПІ»., 160-166, 2012
282012
Об утилизации полимерных отходов как комплексе инновационных проектов
СИ Бухкало, АВ Сериков, ОИ Ольховская, НЕ Твердохлебова, ДС Рева, ...
НТУ" ХПИ", 2012
282012
Моделі енергетичного міксу для утилізації полімерної частки ТПВ
СІ Бухкало
Вісник НТУ «ХПІ».–Х.: НТУ «ХПІ, 1191, 2016
272016
Особливості розробки об'єктів інтелектуальної власності зі студентами
СІ Бухкало
НТУ" ХПІ", 2018
262018
Energy efficiency of complex technologies of phosphogypsum conversion
... L. L. Tovazhnyansky, V.P. Meshalkin, P.O. Kapustenko, S.I. Bukhkalo
Theoretical Foundations of Chemical Engineering, 225-230, 2013
262013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20