Follow
Vesnica Mlinarević
Vesnica Mlinarević
full professor, Faculty of Kinesiology, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Verified email at kifos.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Partnerstvo roditelja i odgojitelja–čimbenik razvoja socijalne kompetencije djeteta
V Mlinarević, S Tomas
Magistra iadertina 5 (5), 143-158, 2010
852010
Vrtićko okruženje usmjereno na dijete
V Mlinarević
Život i škola 11 (1), 112-119, 2004
642004
Učinkovitost vođenja u osnovnim školama
A Peko, V Mlinarević, V Gajger
Odgojne znanosti 11 (2 (18)), 67-84, 2009
632009
Slobodno vrijeme mladih u procesima modernizacije–usporedba slavonskih gradova i Zadra
V Mlinarević, Z Miliša, A Proroković
Pedagogijska istraživanja 4 (1), 81-97, 2007
572007
Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu
V Mlinarević, M Brust Nemet
Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Teacher …, 2012
482012
Stilovi slobodnog vremena srednjoškolaca Slavonije i Baranje
V Mlinarević
Pedagogijska istraživanja 1 (2), 241-255, 2004
362004
i Brust Nemet, M.(2012)
V Mlinarević
Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu, 0
36
Kompetencija odgojitelja i autonomija djeteta
V Mlinarević
Interakcija odrasli-dijete i autonomija djeteta: zbornik radova sa …, 2000
302000
Slobodno vrijeme mladih–prostor kreativnog djelovanja
V Mlinarević, V Gajger
U: Martinčić, J, 43-58, 2010
292010
Interkulturalno obrazovanje učitelja–Što i kako poučavati
A Peko, V Mlinarević, R Jindra
Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama. Osijek: Sveučilište Josipa …, 2009
282009
Kvaliteta provedbe školskih izvannastavnih aktivnosti
V Mlinarević, M Brust
U: Varjứ Potrebić, T, 25-32, 2009
242009
Prava djeteta i njihovo oživotvorenje u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja
V Mlinarević, K Marušić
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 51 (14), 29-39, 2005
242005
Implicitne poruke u skrivenom kurikulumu suvremene škole
V Mlinarević
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 62 (2), 13-25, 2016
232016
Učitelj i odrednice uspješnog poučavanja
V Mlinarević
Život i škola 47 (7), 140-141, 2002
232002
Vrijednosni sustav učitelja–determinanta kulture škole i nastave
V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović, M Sablić
Kulturom nastave (p) o učeniku, 123-169, 2014
192014
Potreba unaprjeđivanja sveučilišne nastave
A Peko, V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović
Odgojne znanosti 10 (1 (15)), 195-208, 2008
172008
Procjene učitelja o kulturi škole
M Brust-Nemet, V Mlinarević
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 62 (1), 93-103, 2016
13*2016
Igra-učenje u socijalnim interakcijama
V Mlinarević
Učiti zajedno s djecomučiti. Čakovec: Dječji vrtić, 2000
132000
Istraživački pristupi i metodološki okviri u istraživanjima budućih učitelja
S Dubovicki, V Mlinarević, T Velki
Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja 16 (3), 595-610, 2018
122018
Stručni razvoj učitelja kao pretpostavka suvremene škole
V Mlinarević, E Borić
U: Pedagogija-prema cjeloživotnom obrazovanju, ur. Previšić, V., Šoljan, NN …, 2007
112007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20