prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević
prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević
redovita profesorica, Odsjek za cjeloživotno obrazovanje, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u
Potvrđena adresa e-pošte na foozos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Partnerstvo roditelja i odgojitelja–čimbenik razvoja socijalne kompetencije djeteta
V Mlinarević, S Tomas
Magistra iadertina 5 (5), 143-158, 2010
472010
Učinkovitost vođenja u osnovnim školama
A Peko, V Mlinarević, V Gajger
Odgojne znanosti 11 (2 (18)), 67-84, 2009
372009
Slobodno vrijeme mladih u procesima modernizacije–usporedba slavonskih gradova i Zadra
V Mlinarević, Z Miliša, A Proroković
Pedagogijska istraživanja 4 (1), 81-97, 2007
322007
Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu
V Mlinarević, M Brust Nemet
Osijek: Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Teacher …, 2012
262012
Vrtićko okruženje usmjereno na dijete
V Mlinarević
Život i škola 11 (1), 2004, 2004
232004
Stilovi slobodnog vremena srednjoškolaca Slavonije i Baranje
V Mlinarević
Pedagogijska istraživanja 1 (2), 241-255, 2004
222004
Interkulturalno obrazovanje ucitelja-Sto i kako poucavati
A Peko, V Mlinarevic, R Jindra
Napredak: casopis za pedagogijsku teoriju i praksu 154 (1-2), 129-154, 2013
212013
i Brust Nemet, M.(2012)
V Mlinarević
Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu, 0
20
Kvaliteta provedbe školskih izvannastavnih aktivnosti
V Mlinarević, M Brust
U: Varjứ Potrebić, T, 25-32, 2009
172009
Slobodno vrijeme mladih-prostor kreativnog djelovanja
V Mlinarevic, V Gajger
162003
Prava djeteta i njihovo oživotvorenje u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja
V Mlinarević, K Marušić
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 51 (14), 29-39, 2005
142005
Kompetencija odgojitelja i autonomija djeteta
V Mlinarević
Na adresi: https://bib. irb. hr/datoteka/505870 …, 2000
132000
Stručni razvoj učitelja kao pretpostavka suvremene škole
V Mlinarević, E Borić
Prvi kongres pedagoga Hrvatske Pedagogija: prema cjeloţivotnom obrazovanju i …, 2007
122007
Vrijednosni sustav učitelja–determinanta kulture škole i nastave
V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović, M Sablić
U: Kulturom nastave p (o) učeniku. Anđelka Peko, ur. Osijek: Sveučilište …, 2014
102014
Potreba unaprjeđivanja sveučilišne nastave
A Peko, V Mlinarević, V Buljubašić-Kuzmanović
Odgojne znanosti 10 (1 (15)), 195-208, 2008
92008
Igra-učenje u socijalnim interakcijama
V Mlinarević
U Učiti zajedno s djecom–učiti, Edita Slunjski, ed. Čakovec: Dječji vrtić …, 2000
82000
Iskustva odgojitelja u radu na projektima
V Mlinarević
U: N. Babić, Z. Redžep Borak (ur.), Dječji vrtić–mjesto učenja djece i …, 2009
72009
Slobodno vrijeme kao predikator poremećaja u ponašanju učenika
V Mlinarević
Neobjavljena doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006
72006
Učitelj i odrednice uspješnog poučavanja
V Mlinarević
Život i škola 47 (7), 140-141, 2002
72002
i Munjiza, E.(2014)
A Peko, R Varga, V Mlinarević, M Lukaš
Kulturom nastave (p) o učeniku, 0
7
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20