Prati
Željko Karaula
Željko Karaula
dr. sc. (doktor znanosti) - znanstveni suradnik
Potvrđena adresa e-pošte na matica.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Sarajevski atentat–reakcije Hrvata i Srba u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji
Ž Karaula
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u …, 2011
122011
Osvajanje vojarne JNA “Božidar Adžija” u Bjelovaru 1991. godine
Ž Karaula
Časopis za suvremenu povijest 39 (1), 7-24, 2007
102007
Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata
H Petrić, Ž Holjevac, Ž Karaula
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i …, 2013
92013
Moderna povijest Bjelovara: 1871.-2010.; od razvojačenja varaždinske krajine do suvremenog Bjelovara
Ž Karaula
Tiskara Horvat, 2012
92012
Mačekova vojska: Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji
Ž Karaula
Despot infinitus, 2015
72015
HANAO (Hrvatska nacionalna omladina): teroristička organizacija mladih u KRaljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1921-1925
Ž Karaula
Naklada breza, 2011
72011
Bjelovar u memoarima velikog župana Bjelovarske/bjelovarsko-križevačke županije Budislava pl. Budisavljevića-Prijedorskog» Pomenci iz moga života «
Ž Karaula
Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 8 (16), 162-183, 2009
62009
„Prilozi za biografiju Milana Rojca (1855.-1946.).“
Ž Karaula
Cris 1, 319-337, 2011
42011
Hrvatska nacionalna omladina-(HANAO): prilog proučavanju djelovanja i rada hrvatskih omladinskih organizacija u Kraljevini SHS’
ŽH Karaula
Historijski zbornik 61 (2), 2008
42008
The 1888 Bjelovar affair: the theory behind the (Yugo) slavic idea and the unification of churches
Ž Karaula
Transcultural studies 2, 3, 2006
42006
ORGANIZACIJA I DJELOVANJE “GOSPODARSKE SLOGE “U BJELOVARU I OKOLICI (1935.-1941.)
Ž Karaula
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 553-572, 2014
32014
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991.-1992.)
Ž Karaula
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 163-189, 2014
32014
Gradski načelnici Bjelovara (1871-1945.)
Ž Karaula
Cris: Časopis Povijesnog društva Križevci 13 (1), 206-217, 2011
32011
PISMO VOÐE VMRO-a TODORA ALEKSANDROVA STJEPANU RADIĆU 1924. GODINE.
Z Karaula
Arhivski vjesnik, 2008
32008
„30 dana što su potresli Bjelovar „–Odbor narodnog vij eća Bjelovara tokom studenog 1918. godine.
Ž Karaula
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 251-274, 2008
32008
„Slučaj Gudovac “28. travnja 1941.
Ž Karaula
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u …, 2007
32007
Prilog za poznavanje povijesti vlastelinske obitelji Tüköry de Algyest u Daruvaru tijekom druge polovice 19. i početkom 20. stoljeća
Ž Karaula
Zbornik Janković 2 (2), 76-92, 2017
22017
„Sudjelovanje 105. brigade Hrvatske vojske iz Bjelovara u obrani Istočne Slavonije (studeni 1991.-srpanj 1992.)“
Ž Karaula
U Zbornik Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj …, 2016
22016
Povijest Bjelovara
H Petrić, Ž Holjevac, Ž Karaula
Bjelovar: HAZU, 2013
22013
Studije iz povijesti Bjelovara (1848.-1991.)
Ž Karaula
Čvor, 2011
22011
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20