Prati
Željko Karaula
Željko Karaula
dr. sc. (doktor znanosti) - znanstveni suradnik
Potvrđena adresa e-pošte na matica.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Sarajevski atentat–reakcije Hrvata i Srba u Kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji
Ž Karaula
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u …, 2011
122011
HANAO (Hrvatska nacionalna omladina): teroristička organizacija mladih u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1921-1925
Ž Karaula
Nakl. Breza, 2011
112011
Osvajanje vojarne JNA “Božidar Adžija” u Bjelovaru 1991. godine
Ž Karaula
Časopis za suvremenu povijest 39 (1), 7-24, 2007
102007
Mačekova vojska: Hrvatska seljačka zaštita u Kraljevini Jugoslaviji
Ž Karaula
Despot infinitus, 2015
92015
Povijest Bjelovara od početaka naseljavanja do kraja Domovinskoga rata
H Petrić, Ž Holjevac, Ž Karaula
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i …, 2013
92013
Moderna povijest Bjelovara: 1871.-2010.; od razvojačenja varaždinske krajine do suvremenog Bjelovara
Ž Karaula
Tiskara Horvat, 2012
62012
Bjelovar u memoarima velikog župana Bjelovarske/bjelovarsko-križevačke županije Budislava pl. Budisavljevića-Prijedorskog» Pomenci iz moga života «
Ž Karaula
Podravina: časopis za geografska i povijesna multidisciplinarna istraživanja …, 2009
62009
Moderna povijest Bjelovara 1871.-2010
Ž Karaula
Od razvojačenja varaždinske, 2012
52012
„Prilozi za biografiju Milana Rojca (1855.-1946.).“
Ž Karaula
Cris 1, 319-337, 2011
52011
HRVATSKA NACIONALNA OMLADINA–(HANAO) PRILOG PROU AVANJU DJELOVANJA I RADA HRVATSKIH OMLADINSKIH ORGANIZACIJA U KRALJEVINI SHS
Ž Karaula
42008
„30 dana što su potresli Bjelovar „–Odbor narodnog vij eća Bjelovara tokom studenog 1918. godine.
Ž Karaula
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 251-274, 2008
42008
„Slučaj Gudovac “28. travnja 1941.
Ž Karaula
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u …, 2007
42007
The 1888 Bjelovar affair: the theory behind the (Yugo) slavic idea and the unification of churches
Ž Karaula
Transcultural studies 2, 3, 2006
42006
Sudjelovanje 105. brigade Hrvatske vojske iz Bjelovara u obrani istočne Slavonije (studeni 1991.–srpanj 1992.)
Ž Karaula
U Domovinski rat i njegovi društvenoekonomski odrazi na razvoj hrvatskog …, 2016
32016
ORGANIZACIJA I DJELOVANJE “GOSPODARSKE SLOGE “U BJELOVARU I OKOLICI (1935.-1941.)
Ž Karaula
Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin, 553-572, 2014
32014
Krizni štab Bjelovar u Domovinskom ratu (1991.-1992.)
Ž Karaula
Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru, 163-189, 2014
32014
Gradski načelnici Bjelovara (1871-1945.)
Ž Karaula
Cris: Časopis Povijesnog društva Križevci 13 (1), 206-217, 2011
32011
Prilozi za biografiju Budislava pl. Budisavljevića Prijedorskog uz pomoć njegovih neobjavljenih memoara" Pomenci iz moga života"
Ž Karaula
Senjski zbornik-prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i …, 2011
32011
Povijest Daruvara: prapovijest, rimski temelji, naseljavanje, moderni grad
V Herout, Ž Karaula
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2021
22021
Jedan povijesni izvor o nastanku ilirizma:„Kako je postao Ilirizam?“
Ž Karaula
Zbornik Janković 4 (4), 129-134, 2019
22019
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20