Prati
Ana Lokas Ćošković
Ana Lokas Ćošković
Profesor engleskog jezika, Visoko učilište Algebra
Potvrđena adresa e-pošte na racunarstvo.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Automatic, configurable and partial assessment of student sql queries with joins and groupings
G Đambić, M Fabijanić, AL Ćošković
2021 44th International Convention on Information, Communication and …, 2021
32021
Netspeak kao obilježje računalno posredovane komunikacije–primjer studenata Visokog učilišta Algebra
T Babić, I Vunarić, A Lokas Ćošković
CE-Računala u obrazovanju, 1128-1132, 2017
12017
Interakcija i komunikacija studenata prilikom učenja – primjer studenata Visokog učilišta Algebra
ALĆ T. Babić, I. Vunarić
Mipro 2017, 2017
1*2017
Netspeak as a feature of computer-mediated communication-an example of the Algebra University College students
T Babić, I Vunarić, AL Ćošković
CE-Računala u obrazovanju, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–4