Prati
Krešimir Peračković
Krešimir Peračković
Znanstveni savjetnik, Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar"
Potvrđena adresa e-pošte na pilar.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Društvo i (ili) tržište-sociološka konceptualizacija procesa marketizacije društva
K Peračković
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 17 (98), 975-997, 2008
302008
Hrvatska u postindustrijsko doba–promjene u strukturi radno aktivnoga stanovništva po sektorima djelatnosti i spolu
K Peračković
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 20 (111), 89-110, 2011
292011
Osnovni pojmovi u sociologiji potrošnje
K Peračković
U Potrošačka kultura i konzumerizam,(ur. Snježana Čolić), 25-46, 2013
222013
Materijalizam kao društvena vrijednost i poticaj namjerama iseljavanja iz Hrvatske
K Peračković, S Rihtar
Migracijske i etničke teme 32 (3), 295-317, 2016
182016
Sociološki pristup u istraživanju procesa povratnih migracija
K Peračković
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 15 (83), 475-498, 2006
182006
U starom društvu–Neki sociodemografski aspekti starenja u Hrvatskoj
K Peračković, N Pokos
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 24 (1), 89-110, 2015
172015
Sociologija tranzicije: strukturalni, sociokulturni i neomodernizacijski pristup
K Peračković
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 13 (3 (71)), 487-504, 2004
142004
što raditi u postindustrijskom društvu? Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21. stoljeća
K Peračković
Zagreb: Alineja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2010
132010
Društvena uloga znanstvenika danas. Znanstvenik kao homo economicus i homo sociologicus versus homo academicus universalis
K Peračković
Filozofska istraživanja 36 (3), 581-593, 2016
92016
što raditi u postindustrijskom društvu
K Peračković
Promjene u društvenoj podjeli rada na početku 21, 2010
92010
Promjene u strukturi zanimanja u Hrvatskoj od 1971. do 2001
K Peračković
Od ratara do konobara, Zagreb,„Sociologija i prostor 45 (3-4), 377-397, 2007
72007
Čimbenici nesigurnosti zaposlenja u Hrvatskoj
K Peračković
Revija za sociologiju 33 (3-4), 213-224, 2002
72002
Promjene u strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971. do 2011.
N Pokos, K Peračković
Revija za sociologiju 46 (3), 2016
62016
Društvo usluga–Promjene u socio-profesionalnoj strukturi radno aktivnog stanovništva Hrvatske od 1971. do 2001
K Peračković
Doktorska disertacija, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2006
52006
Razlike u stavovima o krajnjim učincima privatizacije u Hrvatskoj
K Peračković
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 9 (48+ 49), 527-543, 2000
52000
Socio-Spatial Patterns of the Contemporary Second Home Phenomenon in Croatia
GM Miletić, K Peračković, M Marinović Golubić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 26 (1), 79-100, 2017
32017
Promjene u strukturi zanimanja u Hrvatskoj od 1971. do 2001.--Od ratara do konobara.
K Peračković
Sociologija i prostor/Sociology & Space 45, 2007
32007
Prilog analizi čimbenika odabira mjesta sekundarnog stanovanja: primjer naselja okrug gornji na otoku Čiovu
K Peračković, GM Miletić, D Mrčela
Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja …, 2018
22018
Croatia in the postindustrial age–changes in the structure of economic activities of working population by gender
K PERAČKOVIĆ
Društvena istraživanja 20 (1), 89-110, 2012
22012
Max Weber SOCIOLOGIJA RELIGIJE
K Peračković
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 11 (4-5 (60-61 …, 2002
22002
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20