Prati
Goran Livazović
Goran Livazović
Full Professor, Department for Pedagogy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Cyberbullying and emotional distress in adolescents: the importance of family, peers and school
G Livazović, E Ham
Heliyon 5 (6), 2019
902019
Uvod u pedagogiju slobodnog vremena
G Livazović
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, 2018
622018
Problem gambling in adolescents: what are the psychological, social and financial consequences?
G Livazović, K Bojčić
BMC psychiatry 19 (1), 1-15, 2019
612019
Povezanost medija i rizičnih ponašanja adolescenata
G Livazović
Kriminologija i socijalna integracija 20 (1), 1-22, 2012
552012
Teorijsko–metodološke značajke utjecaja medija na adolescente
G Livazović
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 55 (21 …, 2009
492009
Suradničko učenje u mlađoj školskoj dobi
A Peko, M Sablić, G Livazović
Život i škola 52, 15-16-17-27, 2006
342006
Role of family, peers and school in externalised adolescent risk behaviour
G Livazović
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 53 (Supplement), 186-203, 2017
282017
Pedagoško utemeljenje kurikuluma socijalnih kompetencija u školi
G Livazović
Pedagogijska istraživanja 9 (1-2), 59-81, 2012
262012
Inkluzivni odgoj i obrazovanje u školi
G Livazović, D Alispahić, E Terović
U: Livazović, G., Alispahić, D., Terović (Ur.), Priručnik za nastavnike …, 2015
222015
Pedagoška prevencija nasilničkog ponašanja osnovnoškolaca
G Livazović, A Vranješ
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 58 (27), 55-75, 2012
222012
Utjecaj medija na poremećaje u ponašanju adolescenata
G Livazović
Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 2011
202011
Dimenzije odnosa medijske i socijalne kompetencije
G Livazović
Pedagogijska istraživanja 7 (2), 255-265, 2010
192010
Nezadovoljstvo tjelesnim izgledom i ponašanja povezana s poremećajima u prehrani adolescenata
G Livazović, I Mudrinić
Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju …, 2017
172017
Rizični čimbenici eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja među adolescentima
G LIVAZOVIĆ, S RUČEVIĆ
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 21 (3 (117)), 733-752, 2012
162012
i Terović, E.(2015)
G Livazović, D Alispahić
Inkluzivni odgoj i obrazovanje u školi: priručnik za nastavnike, 2021
132021
Primjena računalne tehnologije u odgoju i obrazovanju djece s posebnim potrebama
G Livazović
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 54 (19), 79-86, 2008
132008
Odnos dječje socijalne i interkulturalne kompetencije
V Buljubašić Kuzmanović, G Livazović
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 59 (2.), 261-276, 2010
122010
Dissatisfaction with physical appearance and behaviors associated with eating disorders in adolescents
G Livazović, I Mudrinić
Kriminologija & socijalna integracija: časopis za kriminologiju, penologiju …, 2017
112017
Predicting adolescent perfectionism: The role of socio-demographic traits, personal relationships, and media
G Livazović, K Kuzmanović
World Journal of Clinical Cases 10 (1), 189, 2022
92022
Priručnik iz e-obrazovanja za osobe treće životne dobi
P Jandrić, G Livazović
Medicinska škola Osijek, 2013
92013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20