Sara Ursic
Sara Ursic
Institut društvenih zanosti Ivo Pilar
Potvrđena adresa e-pošte na pilar.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Mjesta i nemjesta u suvremenim konceptualizacijama prostora
S Ursić
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 18 (104), 1131-1151, 2009
192009
“The Right to the City”: An Example of a Struggle to Preserve Urban Identity in Zagreb
A Mišetić, S Ursić
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2010
162010
„Pop-up “Urban Allotment Gardens-How Temporary Urbanism Embraces the Garden Concept
S Ursić, R Krnić, A Mišetić
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2018
62018
New perspectives on sustainable development of second homes in Croatia: strategic planning or proliferation of building?
S Ursić, R Mišetić, A Mišetić
Procedia-Social and Behavioral Sciences 216, 80-86, 2016
52016
Između utopije i nemjesta–suvremeni suburbani prostor
S Ursić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 24 (3), 345-365, 2015
52015
Sekundarno stanovanje i upravljanje lokalnim razvojem: lokalni društveni odnosi kao odrednica participacije stalnih i povremenih stanovnika u procesu planiranja razvoja
GM Miletić, S Ursić, R Krnić
Revija za sociologiju 47 (3), 303-334, 2017
32017
How to Preserve Landscape Quality–Second Home Paradox
S Ursić, R Mišetić, A Mišetić
Procedia Environmental Sciences 37, 101-111, 2017
22017
Remembering cities: The role of memory in the culturally sustainable development of Dubrovnik (Croatia)
A Mišetić, S Ursić
Theory and Practice in Heritage and Sustainability, 69-83, 2015
22015
Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u hrvatskim malim gradovima: pogled odozgo
GM Miletić, S Uršić, A Mišetić
Zbornik radova međunarodnog znanstvenostručnog skupa Modeli upravljanja …, 2011
22011
Kulturno planiranje i participacija kao strategija za revitalizaciju turističkostambenog naselja: Studija slučaja Červar Porata
S Ursić, R Krnić, R Mišetić
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2020
2020
Cultural Planning and Participation as a Strategy for Revitalizing a Resort Town: A Case Study from Červar Porat, Croatia
S Ursić, R Krnić, R Mišetić
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2020
2020
Urbani vrtovi–privremeni urbanizam i koncept privremenog urbanog vrta
S Ursić, R Krnić, A Mišetić
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2018
2018
Second Homes and the Management of Local Development: Local Social Relations as a Predictor of Permanent and Temporary Residents’ Participation in the Development Planning Process
GM Miletić, S Ursić, R Krnić
Revija za sociologiju 47 (3), 303-334, 2017
2017
SPECIFIČNOSTI RAČUNOVODSTVENOG PRAĆENJA TROŠKOVA POSLOVANJA U DJELATNOSTI OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA ACCOUNTING REVIEW OF SPECIFIC COST IN INSURANCE COMPANIES
I Perica115, S Ursić
Leadership & Management: Integrated Politics of Research and Innovations, 399, 2017
2017
Primjena integrirane marketinške komunikacije u kozmetičkoj industriji na primjeru Bobbi Brown
S Ursić
The Edward Bernays College of Communication Management. Department of Public …, 2017
2017
Analiza troškova poslovanja u djelatnosti osiguravajućih društava
S Ursić
University of Split. Faculty of economics Split, 2017
2017
Between Utopia and Non Place–Contemporary Suburban Space
S Ursic
Društvena istraživanja 24 (3), 245-365, 2015
2015
IZMEÐU UTOPIJE I NEMJESTA-SUVREMENI SUBURBANI PROSTOR
S Ursic
Drustvena Istrazivanja 24 (3), 345, 2015
2015
Socio-prostorni aspekti transformacije naselja na rubu velikih gradova: dva primjera iz Hrvatske
S Ursić
2014
“Pravo na grad”: Primjer borbe za očuvanje gradskog identiteta u Zagrebu
A Mišetić, S Ursić
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2010
2010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20