Branimir Belaj
Branimir Belaj
Full professor at Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika
B Belaj, GT Faletar
Disput, 2014
792014
Jezik, prostor i konceptualizacija: Shematična značenja hrvatskih glagolskih prefiksa
B Belaj
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski Fakultet, 2008
772008
Pasivna rečenica
B Belaj
Filozofski fakultet, 2004
53*2004
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika, Knjiga druga, Sintaksa jednostavne rečenice
B Belaj, G Tanacković Faletar
Disput, Zagreb, 2017
282017
Prototipno-kontekstualna analiza povratnih glagola u hrvatskom jeziku
B Belaj
Suvremena lingvistika, 1-11, 2001
262001
Značenjska analiza hrvatskoga glagolskog prefiksa raz-i njegovih alomorfa ras-, raš-, raž-, raza-, ra
B Belaj
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 30 (1), 1-16, 2004
232004
Prostorna značenja na razini složene rečenice
B Belaj
Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole Prostor u jeziku …, 2009
212009
On the article–like use of the indefinite determiners jedan and neki in Croatian and other Slavic languages
B Belaj, D Matovac
Suvremena lingvistika 41 (79), 1-20, 2015
192015
Cognitive foundations of emotion verbs complementation in Croatian
B Belaj, G Tanacković Faletar
Suvremena lingvistika 37 (72), 153-169, 2011
152011
Nominalizacija kao strategija pasivizacije
B Belaj
Suvremena lingvistika 53 (1-2), 11-26, 2002
142002
On the cognitive status of mental spaces and of some types of metonymy within Conceptual Integration Theory
B Belaj
Jezikoslovlje 6 (1), 119-144, 2005
13*2005
Konceptualnosemantički temelji gramatičkih odnosa: predikatni instrumental u hrvatskome jeziku
B Belaj, G Tanacković Faletar
Suvremena lingvistika 70 (38), 147-172, 2010
12*2010
Protučinjenične uvjetne rečenice, mentalni prostori i metonimija u kontekstu teorije konceptualne integracije.
B Belaj, GT Faletar
Suvremena lingvistika 32 (62), 2006
112006
Prostorni odnosi kao temelj padeţnih znaĉenja–shematiĉnost i polisemija hrvatskoga prijedloţno-padeţnog izraza od+ genitiv
B Belaj
Sintaksa padeţa: Zbornik radova znanstvenog skupa s meĎunarodnim …, 2010
102010
Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja
B Belaj, G Tanacković Faletar
Jezikoslovlje 8 (1), 5-25, 2007
102007
Jezik, prostor i konceptualizacija. Shemati~ na zna~ enja hrvatskih glagolskih prefiksa
B Belaj
Osijek: Sveu~ ili {te Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, 2008
92008
Konceptualnosemantički aspekti prototipnih struktura s bezličnim i obezličenim glagolima i njihove sintaktičke implikacije
B Belaj
Sintaktičke kategorije–zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim …, 2007
92007
Tanacković Faletar, Goran. 2014
B Belaj
Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga prva. Imenska sintagma i …, 0
9
Schematic meaning of the Croatian verbal prefix iz
B Belaj
Cognitive linguistics: Convergence and expansion 32, 2011
82011
Pre-locativity as the schematic meaning of the Croatian verbal prefix pred
B Belaj
Jezikoslovlje 9 (1+ 2), 123-140, 2008
82008
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20