Marijan Krivak
Marijan Krivak
Profesor filozofije, Sveučilište Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Biopolitika: nova politička filozofija
M Krivak
Izdanja Antibarbarus, 2008
302008
Filozofijsko tematiziranje postmoderne
M Krivak
Hrvatsko filozofsko društvo, 2000
262000
Pervertitov vodič kroz film
S Žižek, S Horvat, N Jovanović, M Krivak, T Valentić
Hrvatsko društvo pisaca, 2008
132008
» Lyotardovo ʻpostmoderno stanje’«, u: Jean-François Lyotard, Postmoderno stanje: Izvještaj o znanju
M Krivak
Ibis grafika, Zagreb, 2005
92005
Suvremenost (i). Postmoderno stanje filozofije (kulture)... i filma
M Krivak
Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, 2012
62012
Kino Hrvatska
K Marijan
Durieux, 2015
32015
Što je to metapolitika?
M Krivak
Filozofska istraživanja 25 (3), 591-601, 2005
32005
Totalitarizmi danas: od Izvanrednog stanja do “društva znanja,”
M Krivak
Dani praktične filozofije, 263-283, 2014
22014
Michel Foucault: Rođenje biopolitike
M Krivak
Filozofska istraživanja 28 (02/110), 333-345, 2008
22008
» Etička demokracija «ili politika?
M Krivak
Filozofska istraživanja 24 (1), 121-130, 2004
22004
Filozofi i društveni život: Akademik vs intelektualac
M Krivak
Odjek 1 (2), 2004
22004
Wim Wenders–ili filmski postmodernizam ‘tijekom vremena’
M Krivak
Hrvatski filmski ljetopis, 68-7, 1995
21995
Jean-Luc Nancy: Kako opet do Zajednice?
M Krivak
Dijalog-Časopis za filozofiju i društvenu teoriju, 40-54, 2007
12007
Nove utopije?
M Krivak
Filozofska istraživanja 25 (3), 539-541, 2005
12005
NOVA UNIVERZALNOST
M Krivak
Dijalog-Časopis za filozofiju i društvenu teoriju, 187-192, 2003
12003
Heidegger u postmodernom kontekstu
M Krivak
Čemu: časopis studenata filozofije 4 (10), 23-30, 1997
11997
What is Aura?
M Krivak
Phainomena 29 (112/113), 221-247, 2020
2020
Pain and Glory
M Krivak
HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS 26 (101), 131-133, 2020
2020
KAPITALIZAM KAO RELIGIJA
M Krivak
Logos–časopis za filozofiju i religiju 8 (1), 109-119, 2020
2020
Happy end: Glup i gluplji 3
M Krivak
HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS 25 (97), 155-157, 2019
2019
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20