Smiljana Bijelovic
Smiljana Bijelovic
Evropski univerzitet
Potvrđena adresa e-pošte na eubd.edu.ba
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Analiza kvaliteta različitih formata digitalne slike
N Ivković
Synthesis 2015-International Scientific Conference of IT and Business …, 2015
12015
Sektor IT kao motor razvoja:zablude i perspektive
BM Velimir Dedić, Smiljana Bijelović
Modeli razvoja - iskustv drugih i naše mogućnosti 3, 456-461, 2019
2019
E-obrazovanje u akademskoj praksi
HŽ Velimir Dedić, Smiljana Bijelović
Aktuelni problemi visokog obrazovanja 2, 167-175, 2018
2018
NEWSPAPER HEADLINES LINGVISTIC AND MEDIA ANALYSIS
B Baraban, M Đukić
VI. Međunarodni naučni skup Aktuelni problemi visokog obrazovanja i nauke, 2018
2018
Predlog primene informaciono komunikacionih tehnologija u ublažavanju migrantske krize sa posebnim osvrtom na medicinski aspekt
MP 8. Branislav Daković, Smiljana Bijelović
Migracije u XXI vijeku-uzroci i posljedice 2, 38, 2016
2016
Analiza metoda za detekciju i prepoznavanje lica pri različitim realnim situacijama
SB Tatjana Petrović, Ivana Milošević, Ratko Ivković, Bojana Milosavljević
INFOTEH-JAHORINA, 730-735, 2016
2016
Slobodno vrijeme i stilovi života studenata u Bosni i Hercegovini
BS 10. Šaćira M., Glinac A., Mešalić M., Begović E., Lučić-Ćatić M.
Biomedicina i Geonauke – Uticaj životne sredine na zdravlje ljudi, 245-252, 2016
2016
Modern ICT and Their Impact on the Creation of New Models of Learning in the European Union and Bosnia and Herzegovina
S Bijelović
Bellatrix International Journal of Information Theory and Social Science, 2016
2016
PRIMJENA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U SPORTU.
S Bijelović
Sportski Logos 13 (24), 2015
2015
Kompjuterska simulacija u funkciji predviđanja i prilagođavanja klimatskim promenama
BS Đorđević G.
Katastrofe, 254-266, 2015
2015
UHDTV into Terrestrial and Satellite Systems
SB 5. Branimir Jaksic, Mile Petrovic, Ivana Milosevic, Ratko Ivkovic
Conference “UNITECH 2015”, 2015
2015
Primjena IKT u medicini
S Bijelović
Evropska Revija, 108-114, 2015
2015
Korupcija u visokom obrazovanju u BiH i regionu
Komatina S., Žigić H., Bešić Z., Bijelović S.
Drugi međunarodni skup Pravo i izazovi 21. vijeka, EU BD, Brčko, 284-298, 2014
2014
Saobraćaj i zagađenje podzemnih voda
BS Komatina S., Bešić Z., Mijatović M.
Zbornik radova Biomedicina i geonauke – uticaj životne sredine na zdravlje …, 2014
2014
ŠTAMPA
MA Abidović, B Luci, M Džombić, MS Bijelović
Analiza metoda za detekciju i prepoznavanje lica pri različitim realnim situacijama
T Petrović, I Milošević, R Ivković, B Milosavljević, S Bijelović
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–16