Ivan Marković
Ivan Marković
Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Potvrđena adresa e-pošte na ffzg.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Hrvatski pravopis
L Badurina, I Marković, K Mićanović
Matica hrvatska, 2007
165*2007
Uvod u jezičnu morfologiju
I Marković
1582012
Uvod u pridjev
I Marković
432010
Tri nehrvatske tvorbe: infiksacija, reduplikacija, fuzija
I Marković
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35 (1), 217-241, 2009
382009
Hrvatska morfonologija
I Marković
Disput, 2013
262013
Hrvatska apozitivna sintagma i sintaksa imenâ
I Marković
Folia onomastica croatica, 119-137, 2008
162008
O počecima hrvatskoga nogometa
I Marković
Nova Croatica: časopis za hrvatsku književnost i kulturu 6 (6 [56]), 305-328, 2012
142012
Hrvatske stopljenice Novina u slengu, jeziku reklame i novina
I Marković
132011
Repeticija i reduplikacija u hrvatskome
I Marković
Suvremena lingvistika 33 (64), 141-157, 2007
132007
Do kosti: Imenice hrvatske i-sklonidbe
I Marković
Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 (3), 14-36, 2007
12*2007
O uporabi i značenju imenâ u hrvatskome
I Marković
Folia onomastica Croatica 19, 175-202, 2010
112010
Nešto o određenosti/neodređenosti u hrvatskome
I Marković
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28 (1), 103-150, 2002
102002
Rezultativni sekundarni predikat u hrvatskome
I Marković
Suvremena lingvistika, 221-246, 2009
92009
Hrvatske koordinativne složenice
I Marković
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36 (1), 71-95, 2010
72010
Hrvatski posvojni pridjev kao antecedent relativnoj zamjenici
I Marković
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34, 239-253, 2008
72008
Kako u hrvatskome brojimo brojevima
I Marković
Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, 2012
4*2012
Hrvatski cirkumfiks jo–…–ń
I Marković
Suvremena lingvistika 42 (82), 191-217, 2016
32016
Od Oca do Ćaće: 150 godina hrvatskih stopljenica
I Marković
Hrvatski rječnik stopljenica, 2016
32016
Hrvatski rječnik stopljenica
I Marković, I Klindić, I Borković
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra …, 2016
32016
Hrvatska fonetika i fonologija
I Marković
Skripta. https://omega. ffzg. hr, 2014
32014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20