Prati
Ivan Marković
Ivan Marković
Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Potvrđena adresa e-pošte na ffzg.unizg.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Uvod u jezičnu morfologiju
I Marković
2532012
Hrvatski pravopis
L Badurina, I Marković, K Mićanović
Matica hrvatska, 2007
228*2007
Uvod u pridjev
I Marković
622010
Tri nehrvatske tvorbe: infiksacija, reduplikacija, fuzija
I Marković
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35 (1), 217-241, 2009
522009
Hrvatska morfonologija
I Marković
Disput, 2013
44*2013
O uporabi i značenju imenâ u hrvatskome
I Marković
Folia onomastica Croatica, 175-202, 2010
262010
Hrvatska apozitivna sintagma i sintaksa imenâ
I Marković
Folia onomastica Croatica, 119-137, 2008
262008
Hrvatske stopljenice: Novina u slengu, jeziku reklame i novina
I Marković
222011
O počecima hrvatskoga nogometa
I Marković
Nova Croatica: časopis za hrvatsku književnost i kulturu 6 (6 [56]), 305-328, 2012
182012
Rezultativni sekundarni predikat u hrvatskome
I Marković
Suvremena lingvistika, 221-246, 2009
162009
Do kosti: Imenice hrvatske i-sklonidbe
I Marković
Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 1 (3), 14-36, 2007
16*2007
Repeticija i reduplikacija u hrvatskome
I Marković
Suvremena lingvistika 33 (64), 141-157, 2007
142007
Nešto o određenosti/neodređenosti u hrvatskome
I Marković
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 28 (1), 103-150, 2002
142002
Uvod u verbalni humor
I Marković
112019
O grafemu i hrvatskoj abecedi
I Marković
Filologija 65, 77-112, 2015
102015
Hrvatske koordinativne složenice
I Marković
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 36 (1), 71-95, 2010
102010
Hrvatski posvojni pridjev kao antecedent relativnoj zamjenici
I Marković
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 34 (1), 239-253, 2008
92008
Mihovil Pavlinović i Dragutin A. Parčić: Još jedna plodna veza iz 19. stoljeća
I Marković
Filologija, 51-81, 2012
6*2012
Hrvatski cirkumfiks jo–…–ń
I Marković
Suvremena lingvistika 42 (82), 191-217, 2016
52016
Hrvatski rječnik stopljenica
I Marković, I Klindić, I Borković
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra …, 2016
5*2016
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20