Follow
Margareta Gregurović
Margareta Gregurović
Institute for Migration and Ethnic Studies
Verified email at imin.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika: Primjer PISA istraživanja, Hrvatska 2006.
M Gregurović, S Kuti
Revija za socijalnu politiku 17 (2), 179-196, 2010
702010
Sexual problems of urban women in Croatia: prevalence and correlates in a community sample
A Štulhofer, M Gregurovic, A Pikic, I Galic
Croat Med J 46 (1), 45-51, 2005
622005
PISA 2006: Prirodoslovne kompetencije za život
M Braš Roth, M Gregurović, A Markočić Dekanić, M Markuš
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja–PISA centar. Zagreb†…, 2008
512008
Attitudes towards Immigrant Workers and Asylum Seekers in Eastern Croatia: Dimensions, Determinants and Differences
M Gregurović, S Kuti, D Župarić-Iljić
Migracijske i etničke teme 32 (1), 91-122, 2016
502016
Stavovi studenata prema tražiteljima azila u Republici Hrvatskoj
D Župarić-Iljić, M Gregurović
Društvena istraživanja 22 (1), 41-62, 2013
402013
Cultural capital – a shift in perspective: an analysis of PISA 2009 data for Croatia
S Puzić, M Gregurović, I Košutić
British Journal of Sociology of Education 2015, 2015
262015
PISA 2009: Čitalačke kompetencije za život
M Braš Roth, A Dekanić Markočić, M Markuš, M Gregurović
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - PISA centar, Zagreb, 2010
252010
Combating Corruption in Croatia: From Expert Perceptions to Policy-Oriented Action Strategies and Back
O Čaldarović, A Štulhofer, K Kufrin, B Glavašević, I Odak, M Gregurović, ...
Revija za sociologiju 40 (1/2), 3-22, 2009
20*2009
PISA 2018: REZULTATI, ODREDNICE I IMPLIKACIJE Međunarodno istraživanje znanja i vještina učenika
A Markočić Dekanić, M Gregurović, M Batur, S Fulgosi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, PISA centar, Zagreb, 2019
18*2019
Challenges of Integrating Refugees into Croatian Society: Attitudes of Citizens and the Readiness of Local Communities
D Ajduković, D Čorkalo Biruški, M Gregurović, J Matić Bojić, D Župarić-Iljić
182019
Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica
D Ajduković, D Čorkalo Biruški, M Gregurović, J Matić Bojić, D Župarić-Iljić
182019
Generacijske razlike u odnosu prema etničkoj različitosti: stavovi hrvatskih srednjoškolaca i njihovih roditelja
J Čačić-Kumpes, M Gregurović, J Kumpes
Revija za sociologiju 44 (3), 235-285, 2014
182014
Kulturni kapital i obrazovne nejednakosti u Hrvatskoj, Njemačkoj i Danskoj: usporedna analiza PISA 2009 podataka
S Puzić, M Gregurović, I Košutić
Revija za socijalnu politiku 25 (2), 133-156, 2018
152018
Satisfaction with the quality of life on Croatian small islands: Zlarin, Kaprije and Žirje
S Podgorelec, M Gregurović, S Klempić Bogadi
Island Studies Journal 10 (1), 91-110, 2015
142015
Social stereotyping of left-handers in Serbia
M Dragović, JC Badcock, M Sanja, M Gregurović, Z Šram
Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition 18 (6), 719-729, 2013
142013
Spol, starenje i seksualnost: struktura i dinamika seksualnoga zadovoljstva u heteroseksualnom uzorku urbanih žena i muškaraca
A Štulhofer, J Zelenbrz, I Landripet, S Kuti, M Gregurović, H Tiljak
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 13 (6 (74)), 1011-1029, 2004
122004
PISA 2012: Financijska pismenost
M Braš Roth, M Gregurović, A Markočić Dekanić, D Ružić
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - PISA centar, Zagreb, 2014
112014
Raširenost seksualnih smetnji u uzorku zagrebačkih muškaraca
A Štulhofer, H Tiljak, M Gregurović, S Kuti, J Zelenbrz, I Landripet
Medicina: glasilo Hrvatskoga liječničkoga zbora, Podružnica Rijeka 41 (4), 294, 2005
11*2005
Seksualno zdravlje, zadovoljstvo i seksualna orijentacija žena
A Štulhofer, M Gregurović, D Štulhofer
Društvena istraživanja 12 (5 (67)), 635-659, 2003
102003
Corruption as a cultural phenomenon: Expert perceptions in Croatia
A Stulhofer, K Kufrin, O Caldarovic, M Gregurovic, I Odak, M Detelic, ...
Bibliothek der Universitšt Konstanz, 2008
9*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20