Kosana Jovanović
Kosana Jovanović
Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences
Potvrđena adresa e-pošte na ffri.hr - Početna stranica
NaslovCitiranoGodina
Uloga efigija u pogrebnom ceremonijalu srednjovjekovnih kraljica te njihova povezanost s teorijom o dva kraljeva tijela
K Jovanović
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene …, 2013
22013
Secular power and sacral authority in medieval east-central Europe
K Jovanovic, S Miljan
Amsterdam University Press, 2017
12017
Mort d'amour and mal d’amore–a study of the demoiselle d'Escalot in" Lancelot-Graal" and" Il Novellino"
K Jovanović
SAIMS Graduate Conference University of St Andrews, 2018
2018
Christine de Pizan's" City of Ladies"–lessons on female identity
K Jovanović
Perspectives on Art: Art, Education and Democracy, Art and Identity, 2018
2018
Papers and proceedings of the third medieval workshop in Rijeka
K Jovanović, S Miljan
Faculty of humanities and social sciences University of Rijeka, 2018
2018
Ivan Botica–Danijela Doblanović–Marta Jašo, Kvadirna ili ligištar bratovštine sv. Antona opata iz Zabrešca u Dolini, Posebna izdanja Državnog arhiva u Pazinu, svezak 44 …
K Jovanović
Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva 7 (7), 187-189, 2017
2017
Religio, fides, superstitiones…: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, 7. istarski povijesni biennale, sv. 7, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa …
K Jovanović
Histria: godišnjak Istarskog povijesnog društva 7 (7), 279-283, 2017
2017
East meets West: literary and cultural encounters and exchange
K Jovanović
Portals: Spaces of encounter, entanglement and exchange, 2017
2017
All the Kings (and Queens) Men. Royal Patronage and the Propagation of Chivalric Ideals
K Jovanović
Kings and Queens: In the Shadow of the Throne, 2017
2017
Elaine of Astolat and the medieval theme of dignified death from unrequited love
K Jovanović
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2017
2017
Elaine od Astolata i srednjovjekovna tema dostojanstvenoga umiranja od neuzvraćene ljubavi
K Jovanović
2017
Religion, faith, superstitions...: about beliefs and devotions in the Adriatic coast, 7th Istrian historical biennials, vol 7, Conference Proceedings from the International …
K Jovanovic
HISTRIA 7, 279-283, 2017
2017
The Kvadirna or Registry of Fraternity of St. Anthony the Abbot in Zabrezac in Dolina
K Jovanovic
HISTRIA 7, 187-189, 2017
2017
Eastern Christianity in Rijeka and the Northern Adriatic in Early Modern Period
D Roksandić, K Jovanović
2017
To live and die in Kvarner communes: a comparison of the medieval statutes of Kastav, Veprinac and Mošćenice
K Jovanović
Acta Histriae 24 (2), 273-290, 2016
2016
TO LIVE AND DIE IN KVARNER COMMUNES: A COMPARISON OF THE MEDIEVAL STATUTES OF KASTAV, VEPRINAC AND MOSCENICE
K Jovanovic
ACTA HISTRIAE 24 (2), 273-290, 2016
2016
Zvonimir after Zvonimir, or the King of Croats that never dies
K Jovanović
Past, Present, Future: Identity in Flux, 2015
2015
The Third Medieval Workshop in Rijeka
K Jovanović, S Miljan
2015
Nada Zečević, The Tocco of the Greek Realm: Nobility, Power and Migration in Latin Greece (14th–15th centuries), Markat–Filozofski fakultet Univerziteta, Beograd–Istočno …
K Jovanović
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene …, 2014
2014
Došljaci u Puli: migracije iz austrijske Istre u novom vijeku. Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Pazin-Pula: Katedra Čakavskog …
K Jovanović
Radovi: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta …, 2014
2014
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20