Ana Gavran Miloš
Ana Gavran Miloš
Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci
Potvrđena adresa e-pošte na ffri.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Epicurean Perceptual Content
A Gavran Miloš
Prolegomena: časopis za filozofiju 14 (2), 167-191, 2015
52015
Epicurus on the Origin and Formation of Preconceptions
AG Miloš
Croatian Journal of Philosophy 12 (35), 239-256, 2012
22012
Istinitost Epikurovih opažaja
AG Miloš
Filozofska istraživanja 27 (04/108), 843-853, 2007
12007
Philosophical writing without "philosophizing"
L Malatesti, AG Miloš, Č Filip
Filozofski fakultet, 2015
2015
Epikur o svojstvima
A Gavran Miloš
Nasljeđe antike: ogledi u spomen Maji Hudoletnjak Grgić, 109-126, 2013
2013
Antička i novovjekovna epistemologija
S Prijić-Samaržija, A Gavran Miloš
Jesenski i Turk, 2011
2011
Uloga identiteta u preživljavanju: Lewis vs. Parfit
A Butković, A Gavran Miloš
Godišnjak za filozofiju, 89-111, 2011
2011
Epicurean Epistemology
AG Miloš
Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu, 2010
2010
Lloyd P. Gerson, Ancient Epistemology
AG Miloš
Rhizai. A Journal for Ancient Philosophy and Science 7 (2), 261-267, 2010
2010
Epicurus on properties
AG Miloš
2008
The Truthfulness of Epicurus' Perceptions
AG Miloš
2007
Istinitost Epikurovih opažaja: The Truthfulness of Epicurus’ Perceptions
A Miloš
2007
Cristopher Shields, Classical Philosophy: A Contemporary Introduction
AG Miloš
Croatian Journal of Philosophy 6 (16), 149-153, 2006
2006
Tim Crane on the Internalism–Externalism Debate
AG Miloš
Croatian journal of philosophy 4 (11), 207-218, 2004
2004
Filozofsko pisanje bez filozofiranja
L Malatesti, AG Miloš, F Čeč
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–15