Vuk-Tadija Barbarić
Vuk-Tadija Barbarić
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Potvrđena adresa e-pošte na ihjj.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Besjede fra Matije Divkovića
VT Barbarić, M Horvat, M Kramarić, A Radošević
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016
13*2016
Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara
VT Barbarić
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017
82017
Lajpciški lekcionar i njegovi “predlošci”
VT Barbarić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37 (1), 1-28, 2011
82011
Računalno oblikovanje korpusa starohrvatskoga jezika
VT Barbarić, A Kapetanović
Filologija 59, 1-13, 2012
52012
Nove spoznaje o Lajpciškom lekcionaru
VT Barbarić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 38 (1), 1-18, 2012
52012
Uloga Zadarskoga lekcionara u razumijevanju geneze najstarijih hrvatskih lekcionara
VT Barbarić
Croatica et Slavica Iadertina 12 (1), 3-24, 2016
22016
Ranjinin lekcionar: ključ za predšesnaestostoljetne hrvatske lekcionare
VT Barbarić
Ricerche slavistiche 13, 233-264, 2015
22015
Prema analizi prepisivačkih pogrešaka u dubrovačkim ćiriličkim prijepisima Bernardinova lekcionara
VT Barbarić
Filologija 63, 1-15, 2014
22014
Sekundarna jotacija – zanimljivo, ali rješivo pitanje izdavačke prakse Divkovićevih djela (na primjeru Besjeda)
VT Barbarić
Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi II., 2017
12017
Kad engleski nije komad torte
VT Barbarić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2 …, 2015
12015
Funkcija vezničkoga spoja ako li u starohrvatskim pravnim tekstovima
VT Barbarić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 45 (2), 265-277, 2019
2019
Veliko i malo slovo u biblijskome tekstu–poseban problem religijskoga (funkcionalnog) pravopisa
VT Barbarić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 6 …, 2019
2019
Prve hrvatske biblije na narodnome jeziku–lekcionari
VT Barbarić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 5 …, 2018
2018
The Vinodol Statute and the Istrian Perambulation: A history of their readings
VT Barbarić
The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languages, A …, 2018
2018
U zoru povijesne sociolingvistike u Hrvatskoj (Schubert, Bojana. 2016. U suton kajkavskoga književnog jezika: Povijesnosociolingvistička analiza jezika Ivana Krizmanića …
VT Barbarić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43 (1), 257-261, 2017
2017
Na kraju dana, nadahnuće korumpiranim jezikom medija masivnih je razmjera
VT Barbarić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 4 …, 2017
2017
Povijest hrvatskoga jezika – posla ima puno za mnoge
VT Barbarić
Hrvatski jezik 3 (3), 40-42, 2016
2016
Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara u 15. i 16. stoljeću
VT Barbarić
disertacija, 2015
2015
Nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u proučavanju starohrvatskih pravnih termina u Marka Marulića
VT Barbarić
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 189-215, 2013
2013
BЛAДИМИP AЛEКCEJEBИЧ MOШИН, Пoд тepeтoм: aутoбиo гpaфи-ja. Пpeвoд и кoмeнтapи: Нecибa ПAЛИБPК-CУКИЋ, Бeoгpaд: Нapoднa библиoтeкa Cрбиje–Пaнчeвo: Гpaдcкa библиoтeкa, 2008., 283 …
VT Barbarić
Slovo: časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, 291-296, 2012
2012
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20