Zoran Tomljanović
Zoran Tomljanović
Associate Professor, University of Osijek, Croatia
Potvrđena adresa e-pošte na mathos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Dimension reduction for damping optimization in linear vibrating systems
P Benner, Z Tomljanović, N Truhar
ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte …, 2011
262011
Optimal damping of selected eigenfrequencies using dimension reduction
P Benner, Z Tomljanović, N Truhar
Numerical Linear Algebra with Applications 20 (1), 1-17, 2013
252013
Optimization of material with modal damping
I Kuzmanović, Z Tomljanović, N Truhar
Applied mathematics and computation 218 (13), 7326-7338, 2012
112012
Damping optimization in mechanical systems with external force
N Truhar, Z Tomljanović, K Veselić
Applied mathematics and computation 250, 270-279, 2015
92015
Metode optimizacije
R Scitovski, N Truhar, Z Tomljanovic
Svucilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku, Osijek, 2014
92014
Analysis of the solution of the Sylvester equation using low-rank ADI with exact shifts
N Truhar, Z Tomljanović, RC Li
Systems & control letters 59 (3-4), 248-257, 2010
92010
Semi‐active damping optimization of vibrational systems using the parametric dominant pole algorithm
P Benner, P Kürschner, Z Tomljanović, N Truhar
ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte …, 2016
82016
Damping optimization over the arbitrary time of the excited mechanical system
I Kuzmanović, Z Tomljanović, N Truhar
Journal of Computational and Applied Mathematics 304, 120-129, 2016
72016
Optimal direct velocity feedback
I Nakić, Z Tomljanović, N Truhar
Applied mathematics and computation 225, 590-600, 2013
62013
Estimation of optimal damping for mechanical vibrating systems
N Truhar, Z Tomljanović
International Journal of Applied Mathematics and Mechanics 5 (5), 14, 2009
62009
Damping optimization of parameter dependent mechanical systems by rational interpolation
Z Tomljanović, C Beattie, S Gugercin
Advances in Computational Mathematics 44 (6), 1797-1820, 2018
52018
AN EFFICIENT APPROXIMATION FOR OPTIMAL DAMPING IN MECHANICAL SYSTEMS.
N Truhar, Z Tomljanović, M Puvača
International Journal of Numerical Analysis & Modeling 14 (2), 2017
42017
Damping optimization for linear vibrating systems using dimension reduction
P Benner, Z Tomljanović, N Truhar
Vibration Problems ICOVP 2011, 297-305, 2011
32011
Mixed control of vibrational systems
I Nakić, Z Tomljanović, N Truhar
ZAMM‐Journal of Applied Mathematics and Mechanics/Zeitschrift für Angewandte …, 2019
12019
Approximation of damped quadratic eigenvalue problem by dimension reduction
N Truhar, Z Tomljanović, M Puvača
Applied mathematics and computation 347, 40-53, 2019
12019
QR dekompozicija koristeći Givensove rotacije i primjene
Z Tomljanović, M Ugrica
Osječki matematički list 14 (2), 117-141, 2014
12014
Prigušivanje mehaničkih vibracija
K Burazin, Z Tomljanović, I Vuksanović
Math. e 24 (1), 1-17, 2013
12013
Optimal damping for vibrating systems using dimension reduction
Z Tomljanović
Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2011
12011
Optimizing a damped system–a case study
Z Tomljanović, N Truhar, K Veselić
International Journal of Computer Mathematics 88 (7), 1533-1545, 2011
12011
Linearni operatori u prostoru
R Scitovski, I Kuzmanvic, Z Tomljanovic
Odjel za matematiku, Sveucilište u Osijeku, Osijek, 0
1
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20