Dubravka Ivšić Majić
Dubravka Ivšić Majić
znanstveni suradnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
Verified email at ihjj.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Etimološki rječnik hrvatskoga jezika. 1. svezak. A-Nj
R Matasović, T Pronk, D Ivšić, D Brozović Rončević
252016
Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena
AČ Šimpraga, DI Majić, D Vidović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2018
122018
Predslavenski sloj u hrvatskoj toponimiji
D Ivšić
University of Rijeka. Faculty of Humanities and Social Sciences. Department …, 2013
92013
O oronimima u antičkim vrelima (Crtice iz hrvatske predslavenske toponimije)
D Ivšić
Folia onomastica Croatica, 97-119, 2012
52012
Predslavenski hidronimi na području Republike Hrvatske koji nisu posvjedočeni u antičkim vrelima
D Ivšić
Folia onomastica Croatica, 43-71, 2015
32015
Predijalni toponimi na zadarskome području
D IvšIć
Folia onomastica Croatica 23, 95-142, 2014
32014
Male tajne etimološkoga zanata
D Ivšić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 3 …, 2016
12016
Zagrebačkim ulicama cesta mog života teče
D Ivšić, K Lewis
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 2 …, 2015
12015
Tko je veći, magistar ili ministar?
D Ivšić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 1 …, 2014
12014
Place Names Derived from Personal Names of Roman Origin in the Zadar Area
D Ivšić
Folia onomastica Croatica, 95-142, 2014
12014
Veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i računalna struktura njegove natuknice
D Ivšić, M Bergovec
Filologija, 191-209, 2012
12012
Veliki etimološki rječnik hrvatskoga jezika i računalna struktura njegove natuknice
D Ivšić, M Bergovec
Filologija, 191-209, 2012
12012
Etymological Research into Old Church Slavonic. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2014, 9–11 September 2014, Brno. Edited by Ilona JANYŠKOVÁ & Helena KARLÍKOVÁ …
D Ivšić
Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 241-247, 2016
2016
Familija kao temelj društva i druge fundamentalne riječi
D Ivšić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 3 …, 2016
2016
Kako smo došli iz apoteke u butik i butigu?
D Ivšić
Hrvatski jezik: znanstveno-popularni časopis za kulturu hrvatskoga jezika 3 …, 2016
2016
Franjo Rački’s Croatian names of chemical elements in 1853
D Ivšić, T Ivšić
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42 (2 (84)), 331-352, 2016
2016
Hrvatski nazivi kemijskih elemenata kod Franje Račkoga
D Ivšić, T Ivšić
Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42 (2 (84)), 331-352, 2016
2016
Toponym Narona
D Ivšić
Hrvatski neretvanski zbornik 8, 327, 2016
2016
Etymology of the terms for'street'
D Ivšić, K Lewis
Hrvatski jezik 2 (2), 43-44, 2015
2015
Prikazi i ocjene
B Brgles, A Frančić, D Ivšić, I Kurtović Budja
Folia onomastica Croatica, 143-165, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20