Renata Baric
Renata Baric
Kineziološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Verified email at kif.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Tjelesno vježbanje i zdravlje
M Mišigoj-Duraković
Znanje, 2018
2042018
Personality in high-risk sports athletes
T Kajtna, M Tušak, R Barić, S Burnik
Kinesiology 36 (1), 24-34, 2004
1422004
Motivational differences in athletes trained by coaches of different motivational and leadership profiles.
R Barić, V Bucik
Kinesiology 41 (2), 2009
1122009
Psychometric properties of the Croatian version of task and ego orientation in sport questionnaire (CTEOSQ)
R Barić, S Horga
Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology 38 …, 2006
792006
Tjelesno vježbanje i neki aspekti psihološkog zdravlja
M Bungić, R Barić
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 24 (2), 65-75, 2009
762009
Goal orientation and intrinsic motivation for physical education: Does perceived competence matter?
R Barić, J Vlašić, SC Erpič
Kinesiology 46 (1), 2014
542014
Intrinsic motivation and goal orientation in track-and-field children
R Barić, S Cecić Erpič, V Babić
Kinesiology: International journal of fundamental and applied kinesiology 34 …, 2002
462002
Utjecaj skakačkog i sprinterskog treninga na kvantitativne i kvalitativne promjene u nekim motoričkim i morfološkim obilježjima
G Marković
322004
THE RELATIONSHIP OF COACH'S LEADERSHIP BEHAVIOUR AND HIS MOTIVATIONAL STRUCTURE WITH ATHLETES'MOTIVATIONAL TENDENCIES
R Barić
Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju, Sveučilište u Ljubljani, 2007
282007
Self-reported sleep duration and self-rated health in young adults
L Štefan, D Juranko, R Prosoli, R Barić, G Sporiš
Journal of Clinical Sleep Medicine 13 (7), 899-904, 2017
232017
Motivacija za vježbanje povremenih rekreativnih vježbača: spolne razlike
V Šimunić, R Barić
Hrvatski športskomedicinski vjesnik 26 (1), 19-25, 2011
222011
Psychological characteristics of coaches of successful and less successful athletes in team and individual sports
T Kajtna, R Barić
Review of Psychology 16 (1), 47-56, 2009
202009
Motivacijska klima u sportskoj ekipi: situacijske i dispozicijske determinante
R Barić
Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja 14 (78+ 79), 783-805, 2005
182005
Perfectionistic strivings and perfectionistic concerns in athletes: The role of peer motivational climate
Z Greblo, R Barić, SC Erpič
Current Psychology 35 (3), 370-376, 2016
152016
Motoričko učenje i poučavanje složenih motoričkih vještina
R Barić
Zbornik radova 9. godišnja konferencija Kondicijska priprema sportaša …, 2011
122011
Vježbam jer se osjećam dobro!
R Barić
Sport za sve u funkciji unaprjeđenja kvalitete života-zbornik radova, 31-39, 2007
122007
Klima v športu
R Barić
122004
Motivacija i prepreke za tjelesno vježbanje
R Barić
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 63 (Supplement 3), 47-57, 2012
112012
Klima v športu.[Motivational climate in sport.]
R Barić
Unpublished master thesis, University of Ljubljana, Slovenia, 2004
112004
Izvannastavne i izvanškolske kineziološke aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole
R Barić
92015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20