Prati
Božena Bulum
Božena Bulum
znanstveni savjetnik
Potvrđena adresa e-pošte na hazu.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Europsko prometno pravo
N Radionov, T Ćapeta, J Marin, B Bulum, A Kumpan, N Popović, I Savić
Sveučilište u Zagrebu, 2011
502011
Prava putnika u pomorskom prijevozu prema Uredbi Europske unije broj 1177/2010
B Bulum
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 62 (4), 1077-1111, 2012
122012
The influence of European Union law on certain national solutions regarding the concessioning of nautical tourism ports
I Tuhtan Grgić, B Bulum, MV Petit Lavall
Revista de Derecho Comunitario Europeo 63, 489-535, 2019
72019
Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
I Tuhtan Grgić, B Bulum
Poredbeno pomorsko pravo 57 (172), 299-337, 2018
72018
Usluge pomorskog prijevoza i lučke djelatnosti u pravu tržišnog natjecanja Europske zajednice
B Bulum
72010
Financiranje morskih luka u svjetlu donošenja Direktive Europske unije o dodjeljivanju ugovora o koncesiji
B Bulum, T Batur, I Oršulić
Poredbeno pomorsko pravo 51 (166), 137-171, 2012
62012
Pravno uređenje državnih potpora u sektoru brodogradnje na međunarodnoj razini, u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
B Bulum, I Oršulić
Poredbeno pomorsko pravo 49 (164), 223-267, 2010
62010
ZAJEDNIČKA EUROPSKA LUČKA POLITIKA-PROĆLOST I RECENTNE MJERE U NJEZINOM USPOSTAVLJANJU.
B Bulum
Collected Papers of the Faculty of Law in Split 46 (2), 2009
62009
Klauzule u ugovorima o time charteru
B Bulum
Poredbeno pomorsko pravo 45 (160), 65-96, 2006
52006
Pravo mora u Sredozemlju tijekom povijesti
M Vokić Žužul, B Bulum
Miscellanea Hadriatica et Mediterranea 4, 47-80, 2017
42017
Insurance of Risks under the bareboat Charter Contract
M Pijaca, B Bulum
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 67 (1), 85-105, 2017
32017
Bankarske garancije na poziv-posljednje izmjene zakona o obaveznim odnosima i nova ujednačena pravila Međunarodne trgovačke komore URDG 758
I Oršulić, B Bulum
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 48 (3), 533-547, 2011
32011
Pravo tržišnog natjecanja Europske zajednice i morske luke
B Bulum
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 58 (1-2), 617-660, 2008
32008
Državne potpore za financiranje infrastrukture morskih luka u recentnim odlukama Europskih institucija
B Bulum, M Pijaca
3. međunarodna znanstvena konferencija iz pomorskog prava Suvremeni izazovi …, 2021
22021
PRAVNO UREÐENJE PRISTUPA TRŽIŠTU TEHNIČKO-NAUTIČKIH LUČKIH DJELATNOSTI U PRAVU EUROPSKE UNIJE I HRVATSKOM PRAVU I NJEGOVE POSLJEDICE U PRAKSI
B Bulum, M Pijaca
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 70 (1), 47-75, 2020
22020
Pravno uređenje pružanja usluga u nautičkom turizmu u hrvatskim lukama de lege lata i prijedlozi de lege ferenda
B Bulum
22018
About HRČAK
J Banić, M Bradanović, P Peršić, J Jelinčić, Ž Klaić
Policija i sigurnost 26 (1), 2017
22017
Zabranjeni sporazumi konkurenata i njihove specifičnosti u slučaju marina u Republici Hrvatskoj
B Bulum
2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja …, 2017
22017
Directive 2014/23/EU on the award of concession contracts and its application in the shipping sector
B Bulum, M Pijaca, M Vokić Žužul
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 66 (2-3), 309-333, 2016
22016
Corporate Taxation of Ports According to European Union Case-law and its Influence on National Legal Rules Regulating Ports: The Case of Croatian Public Seaports, u: Musi, M.(ur.)
B Bulum
An Overview of Transport Law Regulatory Policies. The Search for New Answers …, 0
2
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20