Prati
Suad Širanović
Suad Širanović
Department of Biology, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Tuzla
Potvrđena adresa e-pošte na untz.ba
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Antimicrobial activity of the cell free supernatants of the lactic acid bacteria isolated from fresh cow cheese produced in Tuzla Region.
D Husejnagić, S Hodžić, A Avdić, S Širanović, M Vilušić
Technologica Acta 9 (2), 2016
22016
CONTAMINATION OF WORKING SURFACES IN BUTCHER SHOPS WITH BACTERIA LISTERIA MONOCYTOGENES
S Hodžić, S Širanović, D Kubiček, A Mujačić
Technologica Acta 3 (2), 27-32, 2010
2*2010
CITOGENOTOXIC AND MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF LAKE SNIJEŽNICA
A Hercegovac, S Hodžić, D Husejnagić, E Hajdarević, S Širanović, ...
Technologica Acta, 15, 2016
12016
Učestalost kongenitalnih nasljednih anomalija šake i stopala u uzorku novorođenčadi Tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina). Glasnik Antropološkog društva Srbije
A Tursunović, R Terzić, A Ahmić, S Širanović, H Hamidović, V Hadžiavdić, ...
Journal of the Antropological Society of Serbia 48, 7-17, 2013
12013
Listeria monocytogenes in food and water environment of Tuzla
S Širanović, S Hodžić
Technologica Acta, 29, 2012
12012
MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE LAKES BISTARAC AND VIDARA WATER QUALITY
S Hodžić, S Širanović, A Avdić, D Husejnagić, A Djedović, N Vuković
Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 46 (2), 68-76, 2016
2016
POPULATION GENETICS OF SOME HEREDITARY LOCOMOTOR SYSTEM CONGENITAL ANOMALIES IN A SAMPLE OF NEWBORNS IN TUZLA CANTON (BOSNIA AND HERZEGOVINA)
A A, T R, K A, H V, Š S, H D, P M
Zbornik radova III Simpozijuma biologa i ekologa Republike Srpske (SBERS …, 2015
2015
Foot length in male and female children and youth from Tuzla area (Bosnia and Herzegovina)
M Bačinović, S Bačinović, A Avdić, A Ahmić, S Širanović
Glasnik Antropološkog društva Srbije, 25-32, 2015
2015
Foot length in male and female children and youth from Tuzla area (Bosnia and Herzegovina)
M Bačinović, S Bačinović, A Avdić, A Ahmić, S Širanović
Glasnik Antropološkog društva Srbije, 25-32, 2015
2015
Frequency of congenital heart disease in newborns in Tuzla Canton (Bosnia and Herzegovina)
R Terzić, S Širanović, A Tursunović, A Hercegovac, Z Fatušić, I Terzić
Glasnik Antropološkog društva Srbije, 137-143, 2013
2013
Frequency of inherited congenital anomalies of arms and feet in sample of newborns in Tuzla Canton (Bosnia and Herzegovina)
A Tursunović, R Terzić, A Ahmić, S Širanović, H Hamidović, V Hadžiavdić, ...
Glasnik Antropološkog društva Srbije, 7-17, 2013
2013
MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE WATER IN MINE PIT LAKES IN THE TUZLA COAL BASIN
S Hodžić, J Kamberović, S Širanović, F Subašić, J Bašić, A Mušić
Technologica Acta, 5, 2011
2011
Učestalost hromozomopatija u populaciji novorođenčadi Tuzlanskog kantona u periodu od 2000. do 2005. godine
R Terzić, S Širanović, M Hasanhodžić
Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta/Svezak biologija 3, 145–163., 2008
2008
UČESTALOST KONGENITALNIH SRČANIH ANOMALIJA U NOVOROĐENČADI TUZLANSKOG KANTONA (BOSNA I HERCEGOVINA)
R Terzić, S Širanović, A Tursunović, A Hercegovac, Z Fatušić, I Terzić
DUŽINA STOPALA DJECE I OMLADINE SA PODRUČJA TUZLE
M Bačinović, S Bačinović, A Avdić, A Ahmić, S Širanović
Benjamin Muhamedbegović, Drago Šubarić, Jurislav Babić, Đurđica Ačkar, Midhat Jašić
S Širanović, S Hodžić
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–16