Maja Glušac
Maja Glušac
doc. dr. sc.
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Kroz mijene i dodire publicističkoga stila
V Rišner, M Glušac
Filozofski fakultet, Osijek, 2011
192011
O uporabi i značenju sekundarnih prijedloga nastalih gramatikalizacijom imenica
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 409-442, 2016
62016
Vremenski instrumental
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 235-252, 2013
62013
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
M Glušac
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2012
52012
Prijedložni izrazi vremenskoga značenja u suvremenome hrvatskom jeziku
M Glušac
Aktualna istraţivanja u primijenjenoj lingvistici: zbornik radova s 25 …, 2012
52012
Jesu li prijedlozi poslije i nakon istovrijednice?
M Glušac
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 60 (5), 176-189, 2013
32013
Prilozi kao vrsta riječi u hrvatskoj jezikoslovnoj literaturi
M Glušac
Peti hrvatski slavistički kongres, zbornik sažetaka, 178, 2010
32010
Atributi u besprijedložnim izrazima vremenskoga značenja
M Glušac
U: Riječki filološki dani 9, 473-482, 2014
22014
Damu se ne pita za godine–izricanje dobi u hrvatskom jeziku
M Glušac, A Mikić Čolić
Jezik i njegovi učinci, 75-86, 2018
12018
Linguistic functions of the vocative as a morphological, syntactic and pragmatic-semantic category
M Glušac, A Mikić Čolić
Jezikoslovlje 18 (3.), 447-472, 2017
12017
Hrvatska prozodija u nastavi
M Glušac
Croatica et Slavica Iadertina 12 (2), 513-528, 2016
12016
Osječke novine nekada i sada
M Glušac
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 29, 149-163, 2015
12015
Pleonazmi u publicističkom stilu hrvatskoga jezika
M Glušac
Jezik kao informacija: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa …, 2013
12013
Dopune jezičnom savjetu Ivana Zoričića o uporabi nadnevaka
M Glušac
Tabula: časopis Filozofskog fakulteta, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 78-87, 2011
12011
Hodonimija grada Osijeka
M Majetić, M Glušac
Gramatikom kroz onomastiku, 45-64, 2019
2019
Names in a dictionary: A lexicographic contribution to cultural memory and national identity
M Glušac, AM Čolić
Personal Names and Cultural Reconstructions, 2019
2019
Suffix polysemy in Croatian
AM Čolić, M Glušac
XXXIII. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu …, 2019
2019
Time in language and language in time (expressing time in Croatian language)
M Glušac
Filozofski fakultet Osijek, Hrvatska sveučilišna naklada, 2019
2019
Hodonymy in the city of Osijek
M Majetić, M Glušac
Gramatikom kroz onomastiku, 2019
2019
Mia, Mije and/or Mia, Mie-(non) insertion of thesound j in names and abbrevations
M Komar, M Glušac
Gramatikom kroz onomastiku, 2019
2019
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20