Prati
Maja Glušac
Maja Glušac
izv. prof. dr. sc.
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Kroz mijene i dodire publicističkoga stila
V Rišner, M Glušac
Filozofski fakultet Osijek, 2011
292011
Vremenski instrumental
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 235-252, 2013
102013
O uporabi i značenju sekundarnih prijedloga nastalih gramatikalizacijom imenica
M Glušac, V Rišner
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 409-442, 2016
82016
Linguistic functions of the vocative as a morphological, syntactic and pragmatic-semantic category
M Glušac, A Mikić Čolić
Jezikoslovlje 18 (3.), 447-472, 2017
72017
Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu
M Glušac
Osijek, Zagreb, Filozofski fakultet Osijek, Hrvatska sveučilišna naklada, 2019
62019
Izricanje vremena u osječkim novinama prve polovice 20. stoljeća (od 1902. do 1945.)
M Glušac
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and …, 2012
62012
Prijedložni izrazi vremenskoga značenja u suvremenome hrvatskom jeziku
M Glušac
U: Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici: zbornik radova s 25, 81-97, 2012
62012
Hodonimija grada Osijeka
M Majetić, M Glušac
Gramatikom kroz onomastiku, 45-63, 2019
52019
Hrvatska prozodija u nastavi
M Glušac
Croatica et Slavica Iadertina 12 (12.), 513-528, 2016
42016
Jesu li prijedlozi poslije i nakon istovrijednice?
M Glušac
Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 60 (5), 176-189, 2013
42013
Osječke novine nekada i sada
M Glušac
Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 149-163, 2013
32013
Prilozi kao vrsta riječi u hrvatskoj jezikoslovnoj literaturi
M Glušac
Peti hrvatski slavistički kongres, zbornik sažetaka/Turk, Marija-Rijeka …, 2010
32010
Imena u rječniku: leksikografski doprinos nacionalnomu identitetu i kulturnomu pamćenju
M Glušac, AAM Čolić
Folia onomastica Croatica, 49-71, 2020
22020
Vrijeme u jeziku i jezik u vremenu: pojam vremena u hrvatskom jeziku
M Glušac
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2019
22019
Kakvu je ženu stvorio medijski diskurs? – imenovanje žena u medijima
M Filipov, M Glušac
Gramatikom kroz onomastiku, zbornik radova, 65-82, 2018
22018
Mađarski onimi u hrvatskim rječnicima
M Glušac, B Domorad, B Domazet
Od geografske lingvistike do geografske onomastike. Ime i društvo na …, 2018
22018
Sinonimni nizovi poprijedloženih vremenskih instrumentala u hrvatskome jeziku. Od norme do uporabe 1
M Glušac, B Majdenić
Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Od norme do uporabe, 205-231, 2016
22016
Dvostruka prezimena–sa spojnicom i/ili bez nje?
M Glušac
Folia onomastica Croatica, 22-42, 2015
22015
Atributi u besprijedložnim izrazima vremenskoga značenja
M Glušac
U: Riječki filološki dani 9, 473-482, 2014
22014
Pleonazmi u publicističkom stilu hrvatskoga jezika
M Glušac
Jezik kao informacija: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa …, 2013
22013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20