Prati
Elmir Sadikovic
Elmir Sadikovic
Professor, University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences,
Potvrđena adresa e-pošte na fpn.unsa.ba
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Lokalna i regionalna samouprava u Bosni i Hercegovini
M Pejanović, E Sadiković
TKD Šahinpašić, 2010
412010
Evropa regija: kohezijska politika Evropske unije i zapadni Balkan
E Sadiković
Šahinpašić, 2014
282014
Euroregije i Bosna i Hercegovina
J Osmanković, M Pejanović
Fakultet političkih nauka, 2006
132006
i Sadiković, Elmir (2020)
M Pejanović, A Domazet, J Osmanković
Sarajevo grad i regija u vremenu i prostoru–studija. Posebna izdanja, knj …, 0
6
Socijalna demokratija i socijalni kapitalizam: o mogućnostima praktične primjene u Bosni i Hecegovini
E Fejzić, E Sadiković, S Turčalo
Friedrich Ebert Stiftung, 2017
42017
Subnacionalni konstitucionalizam i demokratija
E Sadiković
32019
Bosna i Hercegovina između etnonacionalnog ekskluzivizma i građanske demokratije
E Sadiković
Godišnjak Bošnjačke zajednice kulture» Preporod «, 146-161, 2018
32018
Fenomen regionalizma i regionalizacija evrope
E Sadiković
Godišnjak, 2011
32011
Odnosi između nacionalnih i građanskih političkih stranaka u izbornoj kampanji u Bosni i Hercegovini 2006. godine
E Sadiković
U Z. Lutovac (ur.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije …, 2006
32006
Demokratska tranzicija i izborni sistem u Bosni i Hercegovini: ideje za jačanje predstavničke funkcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
E Sadiković
Reforma izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine, 239-258, 2021
22021
Odluka o ustrojstvu i radu NOO i njen značaj za razvoj narodne vlasti u lokalnim zajednicama
E Sadiković
U Pejanović, Mirko (ur.) Zbornik radova: Odluke Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a …, 2020
22020
Sarajevo grad i regija u vremenu i prostoru
M Pejanović, A Domazet, J Osmanković, E Sadiković
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2020
22020
Ideja i značaj razvoja mreže narodnooslobodilačkih odbora u vremenu antifašističke borbe u Bosni i Hercegovini (1941-1945)
E Sadiković
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA: 75. GODIŠNJICA PRVOG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A …, 2019
22019
Subnacionalni konstitucionalizam i demokratija: Bosna i Hercegovina između liberalnog i etničkog nacionalizma
E Sadiković
Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Sarajevu, 2019
22019
Savremeni federalizam i Bosna i Hercegovina
E Sadiković
STATUS Magazin za političku kulturu i društvena pitanja, 130-141, 2014
22014
Local and Regional Self-Government in Bosnia and Herzegovina
M Pejanović, E Sadiković
Šahinpašić, Sarajevo-Zagreb, 2010
22010
Lokalna samouprava–teorijski aspekti, Sarajevo: Časopis: Pravna misao, Federalno ministarstvo pravde
S Elmir
Elmir, Sadikoivć (20149, Evropa regija–kohezijska politika Evropske unije i …, 2010
22010
Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini (između socijalističkog naslijeđa i evropskih standarda)
E Sadiković
Godišnjak Bošnjačke zajednice kulture» Preporod «, 26-41, 2009
22009
Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini–između socijalističkog naslijeđa i evropskih standarda
S Elmir
Godišnjak: BZK Preporod, Godina IX, BZK Preporod, Sarajevo, 2009
22009
Teorijsko određenje političke participacije i njen značaj za razvoj demokratije u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine
E Sadiković
Godišnjak Fakulteta političkih nauka, 204-217, 2008
22008
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20