Prati
Amanda Glavaš
Amanda Glavaš
Assistant at Faculty of Humanities and Social Sciences
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Enhancing positive attitude towards mathematics through introducing Escape Room games
A Glavas, A Stascik
Mathematics education as a science and a profession 281, 293, 2017
232017
What types of knowledge do mathematics textbooks promote?
A Glavaš, A Staščik, L Jukić Matić
Towards New Perspectives on Mathematics Education, Osijek: Fakultet za …, 2019
12019
Djeca s posebnim potrebama u vertikali hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava: komparativna analiza zakonske regulative
I Batur, A Glavaš
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 70 (2), 293-320, 2021
2021
Children With Special Needs in The Croatian Educational System: A Comparative Analysis of The Legal Framework
I Batur, A Glavaš
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 70 (2), 321-348, 2021
2021
Stavovi srednjoškolskih nastavnika matematike o ispitima Državne mature iz matematike
A Glavaš, L Jukić Matić, S Prša
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 28 (1), 217-242, 2021
2021
Upper-secondary teachers’ perceptions of the Matura exam in mathematics
A Glavaš, L Jukić Matić, S Prša
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 28 (1), 217-242, 2021
2021
ESEJ IZ MATEMATIKE
A Staščik, A Glavaš
Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike 20 (79), 30-43, 2019
2019
Nestandardni matematički zadatci i monotone funkcije
D Marković, A Glavaš
Osječki matematički list 18 (1), 15-24, 2018
2018
Nonstandard mathematical problems and monotone functions
D Marković, A Glavaš
Osječki matematički list 18 (1), 15-24, 2018
2018
Nestandardni matematicki zadatci i monotone funkcije.
D Markovic, A Glavaš
Osjecki Matematicki List 18 (1), 2018
2018
Nestandardni matematički zadatci
A Glavaš
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Department of Mathematics …, 2016
2016
NESTANDARDNI MATEMATIˇCKI ZADATCI
A Glavaš
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–12