Prati
Alma Škugor
Alma Škugor
PhD, associate professor, Faculty of Education in Osijek, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Potvrđena adresa e-pošte na foozos.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Video-based learning (VBL)—past, present and future: An overview of the research published from 2008 to 2019
M Sablić, A Mirosavljević, A Škugor
Technology, Knowledge and Learning 26 (4), 1061-1077, 2021
652021
Flipped learning and online discussion in higher education teaching
B Bognar, M Sablić, A Škugor
Didactics of smart pedagogy: Smart pedagogy for technology enhanced learning …, 2019
622019
RAZUMIJEVANJE I PRIMJENA SADRŽAJA CJELOŽIVOTNOG UČENJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ
E Borić, R Jindra, A Škugor
Odgojne znanosti 10 (2 (16)), 315-327, 2008
372008
Achieving Students' Competencies Through Research-Based Outdoor Science Teaching
E Borić, A Škugor
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 16 (1 …, 2014
312014
SAMOPROCJENA UČITELJA O IZVANUČIONIČKOJ ISTRAŽIVAČKOJ NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA.
E Borić, A Škugor, I Perković
Educational Sciences/Odgojne Znanosti 12 (2), 2010
232010
ULOGA UDŽBENIKA IZ PRIRODE I DRUŠTVA U POTICANJU KOMPETENCIJA UČENIKA.
E Borić, A Škugor
Zivot i Skola, 2011
172011
Učitelj u izolaciji: izazovi novog normalnog
M Sablić, I Klasnić, A Škugor
Školovanje od kuće i nastava na daljinu u vrijeme HR-COVID-19, 87-107, 2020
112020
Ostvarivanje kompetencija učenika istraživačkom izvanučioničkom nastavom prirode i društva
E Borić, A Škugor
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 16 (1 …, 2014
102014
Cjeloživotno učenje za održivi razvoj u studijskom programu/kurikulumu Učiteljskog fakulteta u Osijeku
A Škugor
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 54 (19), 159-168, 2008
102008
Analiza dimenzija kognitivnih procesa i dimenzija znanja u udžbenicima i radnim bilježnicama Prirode i društva
E Borić, A Škugor, I Borić
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju …, 2015
92015
The influence of experience on pre-service and novice teachers–the Croatian perspective
A Škugor, M Sablić
European Journal of Teacher Education 41 (2), 157-168, 2018
62018
Didactics of smart pedagogy
B Bognar, M SABLIĆ, A ŠKUGOR, L DANIELA
52019
Analiza pitanja u udžbenicima i radnim bilježnicama prirode i društva prema obrazovnim postignućima
E Borić, A Škugor
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju …, 2013
52013
A longitudinal study of the social nature of the construct of giftedness in adulthood
Ž Rački, A Škugor, M Sablić
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 27 (2), 261-280, 2018
42018
Procjena samoefikasnosti poučavanja prirode i društva studenata budućih učitelja primarnoga obrazovanja
A Škugor
Školski vjesnik: časopis za pedagogijsku teoriju i praksu 64 (4), 621-646, 2015
22015
Paradigma nastave prirode i društva kao smjernica u osposobljavanju studenata učiteljskih studija (The Paradigm of Pupil-Oriented Science and Society Teaching as a Guideline in …
A Škugor
Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2013
2*2013
TEACHERS’ASSESSMENTS TOWARD OUT-OF-CLASSROOM RESEARCH TEACHING IN NATURAL AND SOCIAL SCIENCES
E Borić, A Škugor, I Perković
Odgojne znanosti 12 (2 (20)), 361-371, 2010
22010
Odgoj za mir-prevencija nasilja
R Jindra, A Škugor
URL: https://bib. irb. hr/datoteka/402811. Odgoj_za_mir. pdf (2016-08-15), 0
2
Teacher Education in Croatia: Reforms and Challenges
M Sablić, A Škugor, M Lesandrić
The Palgrave Handbook of Teacher Education in Central and Eastern Europe …, 2022
12022
Poznavanje kulturne baštine zavičaja u nastavi prirode i društva
E Borić, A Škugor
Évkönyv 10 (1), 24-32, 2015
12015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20