izv. prof. dr. sc. Danijela Marot Kiš
izv. prof. dr. sc. Danijela Marot Kiš
Associate Professor of Literary Theory, University of Rijeka
Verified email at ffri.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Uljudnost u verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
D Marot
Fluminensia 17, 53-70, 2005
422005
Tijelo, identitet i diskurs ideologije
D Marot Kiš, I Bujan
Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 20 (2), 109-123, 2008
142008
Poetika uma–osvajanje, propitivanje i spašavanje značenja
M Biti, D Marot Kiš
142008
Metaforičko konstruiranje tjelesnosti kao ishodišta identiteta. Na primjerima romana Slavenke Drakulić
D Marot Kiš
Filozofska istraživanja 30 (4), 655-670, 2010
92010
Pragmatika gramatičkih oblika: morfološka i sintaktička sredstva kao načini za iskazivanje uljudnosti
M Matešić, D Marot Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (2), 103-116, 2015
42015
O strategijama moći
D Marot-Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 25 (2), 214-217, 2013
22013
Tijelo, um i zabranjene istine: kognitivistička perspektiva romana Ime ruže Umberta Eca
D Marot Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 19 (2), 73-93, 2007
22007
Identitet kao stanje egzila: žena u Rezervnom životu Lidije Dimkovske
D Marot Kiš
Književna smotra: Časopis za svjetsku književnost 50 (187 (1)), 97-103, 2018
12018
PERCEPCIJA, EMPATIJA I PITANJE KREDIBILITETA KNJIŽEVNOGA LIKA:" U AGONIJI" MIROSLAVA KRLEŽE
M Biti, D Marot Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 26 (1), 7-18, 2014
12014
Memory, writing, and narration: The flea markets of memory in Dubravka Ugrešić’s The Museum of Unconditional Surrender
D Marot Kiš
Journal of European Studies, 0047244120918477, 2020
2020
Simuliranje demokracije: emancipacija demokratske krize u esejistici Dubravke Ugrešić
DM Kiš
Poznańskie Studia Slawistyczne, 101-116, 2019
2019
Identity as the state of exile: woman in Lidija Dimkovskaʾs A Spare life
D Marot Kiš
Književna smotra: Časopis za svjetsku književnost 50 (187 (1)), 97-103, 2018
2018
Prikaz knjige Vladimira Zorića" The Rhetoric of Exile–Duress and the Imaging of Force"(2016.)
D Marot Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 30 (1), 0-0, 2018
2018
THE IMPLIED EXILE IN NARRATIVE TEXTS
D Marot Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 30 (1), 0-0, 2018
2018
Sjećanje na život: pripovijedanje i pamćenje u romanu Mamac Davida Albaharija
D Marot Kiš
Slavistična revija 65 (3), 475-486, 2017
2017
Contribution of text and discourse analysis to pragmalinguistics: On a type of politeness in spoken discourse
M Matešić, D Marot-Kiš
29. međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu …, 2015
2015
Performativni identiteti u Čudnovatim zgodama šegrta Hlapića
D Marot Kiš, N Palašić
2015
Pragmatics of grammatical forms: morphological and syntactic means as ways to express politeness
M Matešić, DM Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (2), 103, 2015
2015
METAFORE U JEZIKU, MIŠLJENJU I KULTURI
D Marot Kiš
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 27 (2), 226-230, 2015
2015
Autobiografija, memorija, imaginacija u romanima Čovjek bez sudbine i Dosje K. Imrea Kertesza
D Marot Kiš
Književna smotra 3, 111-116, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20