Ivana Slamić
Ivana Slamić
Assistant Professor, Department of Mathematics, University of Rijeka
Potvrđena adresa e-pošte na math.uniri.hr
NaslovCitiranoGodina
Linear independence and sets of uniqueness
H Šikić, I Slamić
Glasnik matematički 47 (2), 415-420, 2012
62012
-Linear Independence of the System of Integer Translates
I Slamić
Journal of Fourier analysis and applications 20 (4), 766-783, 2014
32014
-linear independence for systems generated by dual integrable representations of LCA groups
I Slamić
Collectanea Mathematica 68 (3), 323-337, 2017
22017
ℓ p(G)-Linear Inde pendence and p-Zero Divisors
I Slamić
Mediterranean Journal of Mathematics 15 (3), 120, 2018
2018
Neke primjene svojstva konveksnosti i konkavnosti u ekonomiji
D Čudina, I Slamić
Math. e 31 (1), 1-22, 2017
2017
Systems of translates and redundancy
I Slamić
PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu, 2013
2013
Primjena vjerojatnosti u usporedbi DNK nizova
B Basrak, I Slamić
Math. e 14 (1), 0-0, 2009
2009
Onl p-LinearIndependenceforthe SystemofIntegerTranslates
I Slamić
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–8