Ana Barbarić
Ana Barbarić
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Potvrđena adresa e-pošte na ffzg.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Povijesni pregled razvoja OPAC-a
A Barbaric
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 46 (3/4), 48-58, 2003
322003
Improving visibility of public libraries in the local community
R Vrana, A Barbaric
New Library World, 2007
172007
ISBD–od prošlosti k budućnosti
M Radovčić, A Barbarić
Vjesnik bibliotekara hrvatske 56 (4), 2014
162014
Međunarodna kataložna načela : prikaz i analiza
M Willer, A Barbarić
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 52 (1/4), 18-62, 2009
16*2009
Knjižničarske kompetencije
A Barbarić
Cjeloživotno učenje knjižničara : ishodi učenja i fleksibilnost, 57-68, 2009
132009
The future of open access in Croatia: a survey of academic and research libraries
IH Grgic, A Barbaric
Library review, 2011
102011
Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga : doktorski rad
A Barbarić
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2009
10*2009
Istraživanje upravljanja WebPAC-om u fakultetskim knjižnicama Sveucilišta u Zagrebu: A survey of WebPAC management in libraries of the University of Zagreb
A Barbarić, K Golub
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 45 (4/3), 93-104, 2002
82002
Metodološki i sadržajni aspekti znanstveno istraživačkih radova objavljenih u Vjesniku bibliotekara Hrvatske od 1998. do 2006. godine
A Barbarić, I Hebrang Grgić, A Horvat
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50 (5), 1-14, 2007
7*2007
Kompetencije informacijskih stručnjaka 21. stoljeća [prijevod] / Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost
A Barbarić
Tihomil Maštrović i suradnici. Prerađeno izdanje. Zagreb: Nacionalna i …, 2009
6*2009
Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost
A Horvat, D Machala, T Maštrović, A Barbarić, D Živković, T Nebesny
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2009
6*2009
Javno dostupni knjižnični računalni katalozi–nastanak i razvitak: magistarski rad
A Barbarić
Zagreb, 2002
62002
Od zadataka kataloga do postupaka korisnika
A Barbarić
Hrvatska sveučilišna naklada, 2016
52016
FRBR/FRAD and Eva Verona's Cataloging Code: toward the future development of Croatian Cataloging Code
M Willer, A Barbarić
Cataloging & Classification Quarterly 50 (5/7), 542-563, 2012
52012
Audiograđa kao dio zavičajne zbirke u narodnoj knjižnici–studija slučaja radijskih emisija Ivana Hermana
M Batur, A Barbarić
Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova …, 2016
42016
Prijevodi IFLA-inih dokumenata u izdanju Hrvatskoga knjižničarskog društva − analiza, stanje, perspektiva
A Barbarić
Libellarium: časopis za povijest pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova …, 2015
42015
Hrvatsko knjižničarsko društvo kao nakladnik zbornika radova sa znanstvenih i stručnih skupova
A Barbarić
Vjesnik bibliotekara Hrvatske 60 (1), 23-46, 2017
32017
Skupina 0 ujednačenoga izdanja ISBD-a iz 2011. ili Kako smo od opće oznake građe došli do oblika sadržaja i vrste medija
A Barbarić
14. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju …, 2011
32011
Kakav nacionalni kataložni pravilnik trebamo? : preliminarno istraživanje
A Barbarić, M Willer
13. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju …, 2010
32010
OA repositories@ special and academic libraries in Zagreb
I Hebrang Grgić, A Barbarić, I Džambaski
Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social …, 2009
32009
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20