Bojan Moric Milovanovic
Bojan Moric Milovanovic
Associate professor, Libertas International University
Potvrđena adresa e-pošte na libertas.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Analysis of external environment's moderating role on the entrepreneurial orientation and business performance relationship among Italian small enterprises
BM Milovanovic, Z Wittine
International Journal of Trade, Economics and Finance 5 (3), 224, 2014
262014
Otvoreni investicijski fondovi u Hrvatskoj
B Morić Milovanović, F Galetić
Financijska teorija i praksa 30 (1), 79-91, 2006
19*2006
Influence of corporate entrepreneurship on the performance of Croatian large companies
M Kolakovic, B Sisek, BM Milovanovic
Retreived March 21, 2015 from, 2008
142008
Strateški pristup umrežavanju malih i srednjih poduzeća
B Morić Milovanović
Ekonomska misao i praksa, 237-258, 2013
112013
Linking entrepreneurial orientation with the performance of Croatian hotel industry
F Galetic, BM Milovanovic
An Enterprise Odyssey. International Conference Proceedings, 508, 2008
112008
Just in time concept as a mean for achieving competitive advantage in the virtual economy
B Moric Milovanovic, B Sisek, M Kolakovic
Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM …, 2011
102011
Mikroekonomska analiza tržišta hrvatskih dioničkih investicijskih fondova
F Galetić, T Herceg, B Morić Milovanović
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 5 (1), 431-437, 2007
102007
Što razlikuje studente s poduzetničkim namjerama? Analiza empirijskog modela odrednica poduzetničkih namjera među studentima Sveučilišta u Zagrebu
B Morić Milovanović, T Krišto, S Srhoj
Ekonomska misao i praksa, 151-170, 2015
92015
Moderating effect of external environment on the entrepreneurial orientation and business performance relationship of Croatian small and medium sized manufacturing enterprises
B Morić Milovanović
Poslovna izvrsnost 6 (2), 9-23, 2012
9*2012
TWO-DIMENSIONAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF STRATEGIC NETWORKING ON ENTREPRENEURIAL ORIENTATION AND BUSINESS PERFORMANCE AMONG SMEs.
BM Milovanović, D Primorac, G Kozina
Tehnicki vjesnik/Technical Gazette 23 (1), 2016
82016
Dizajn razmišljanje kao suvremeni pristup rješavanju poslovnih problema
S Srhoj, B Morić Milovanović
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 14 (2), 63-91, 2016
72016
Uloga resursa i poduzetničke orijentacije kao preduvjeta uspješnog razvoja poduzeća
B Morić Milovanović, M Laktašić
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 11 (1), 17-30, 2013
72013
Access to finance of Croatian SMEs
M Kolakovic, BM Milovanovic, M Turuk
Venture capital 3, 2, 2010
72010
Poslovni modeli kao koncepcijski okvir pristupa dizajnu poslovanja suvremenih poduzeća
B Morić Milovanović, S Srhoj, T Krišto
Ekonomska misao i praksa, 535-563, 2016
62016
Dijagnosticiranje poduzetničke klime–primjer poduzeća u farmaceutskoj industriji
B Morić Milovanović, K Kunst, S Srhoj
Ekonomska misao i praksa, 73-104, 2016
62016
Sustav poticanja kao faktor razvoja korporativnog poduzetništva
B Morić Milovanović
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 7 (1), 189-202, 2009
62009
Modeliranje poduzetničkih namjera studenata i studentica Sveučilišta u Zagrebu
B Morić Milovanović, S Srhoj, T Krišto
Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu 13 (2), 17-47, 2015
52015
Provjera osnovnih postavki modela poduzetničke orijentacije na hrvatskim poduzetnicima
M Tonković Grabovac, B M orić Milovanović
Suvremena psihologija 18 (1), 21-40, 2015
52015
Strategic linking and networking of Croatian small and medium enterprises
M Kolakovic, B Sisek, BM Milovanovic
Business Excellence 3 (2), 25, 2009
52009
Strateški pristup inoviranju poslovnih modela
BM Milovanović
Ekonomska misao i praksa 26 (2), 845-879, 2017
4*2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20