Follow
vlatka domovic
vlatka domovic
Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
Verified email at ufzg.unizg.hr
Title
Cited by
Cited by
Year
Školsko ozračje i učinkovitost škole
V Domović
1912003
Student teachers’ beliefs about the teacher’s role in inclusive education
V Domović, V Vidović Vlasta, D Bouillet
European Journal of Special Needs Education 32 (2), 175-190, 2017
862017
Učiteljska profesija i profesionalni identitet učitelja
V Domović
732011
Čimbenici učiteljskog sagorijevanja na poslu
V Domović, J Martinko, L Jurčec
Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju …, 2010
502010
O aspektima školske klime u osnovnim školama u Hrvatskoj
B Baranović, V Domović, M Štibrić
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2006
442006
Development of teachers’ beliefs as a core component of their professional identity in initial teacher education: A longitudinal perspective
V Vizek Vidović, V Domović
Center for Educational Policy Studies Journal 9 (2), 119-138, 2019
372019
Teachers in Europe-Main trends, issues and challenges
V Vizek Vidović, V Domović
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 15 …, 2013
362013
Obrazovanje za poduzetnost: perspektiva osnovnoškolskih učitelja i nastavnika
B Baranović, M Štibrić, V Domović
Sociologija i prostor 45 (3-4), 339-360, 2007
362007
Uvjerenja studentica učiteljskoga fakulteta o ulozi učitelja, učenika i poučavanju
V Domović, V Vizek Vidović
Sociologija i prostor: časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog …, 2013
31*2013
UVJERENJA STUDENATA UČITELJSKOG STUDIJA I ZAPOSLENIH UČITELJA O INKLUZIVNOJ PRAKSI 1
D Bouillet, V Domović, S Ivančević
Hrvatska Revija za Rehabilitacijska Istrazivanja 53 (2), 32-46, 2017
252017
Bolonjski proces i promjene u inicijalnom obrazovanju učitelja i nastavnika
V Domović
212009
Upotreba matematičkih udžbenika u nastavi viših razreda osnovne škole
D Glasnović Gracin, V Domović
Odgojne znanosti 11 (2 (18)), 45-65, 2009
202009
Development of quality culture in initial teacher education in Croatia
V Domović, V Vizek Vidović
University, School of Education, 2010
192010
Socijalna isključenost djece rane i predškolske dobi: konceptualizacija, rizici i model intervencija
D Bouillet, V Domović
Ljetopis socijalnog rada 28 (1), 71-96, 2021
172021
Učitelji u Europi–glavni trendovi, pitanja i izazovi
V Vizek Vidović, V Domović
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 15 …, 2013
172013
Kurikulum-osnovni pojmovi
V Domović
172009
Ključne kompetencije “učiti kako učiti” i “poduzetništvo” u osnovnom školstvu Republike Hrvatske
B Jokić, B Baranović, P Bezinović, D Dolenec, V Domović, I Marušić, ...
Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2007
172007
Profesionalne kompetencije studenata nastavničkih fakulteta i predmetnih nastavnika
V Domović
Metodika 12, 43-52, 2006
172006
Enterprise education-the perspective of teachers in compulsory schools
B Baranovic, M Stibric, V Domovic
Sociologija i prostor 45 (177-78), 339-360, 2007
162007
Praćenje i vrednovanje profesionalnog razvoja učitelja-kompetencijski pristup
V Vizek Vidović, V Domović, I Marušić
132014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20