Daniela Šincek
Daniela Šincek
Associate professor of Psychology, J. J. Strossmayer University of Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr
NaslovCitiranoGodina
Razvoj upitnika samoiskaza rizičnog i delinkventnog ponašanja mladih (SRDP-2007)
S Ručević, M Ajduković, D Šincek
Kriminologija i socijalna integracija 17 (1), 1-11, 2009
432009
Istraživanje rasprostranjenosti rizičnog i delinkventnog ponašanja djece i mladih u urbanim sredinama-dodatni poticaj za ciljanu prevenciju
M Ajduković, S Ručević, D Šincek
Dijete i društvo 10 (1-2), 27-47, 2008
252008
Prikaz skale doživljavanja/činjenja nasilja preko Interneta i rezultata primjene te skale na vinkovačkim srednjoškolcima
SJ Đuraković, D Šincek, J Tomašić Humer
Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 60 (32), 61-73, 2014
102014
Očekivanja, percepcija potrebe i poteškoća pri uvođenju supervizije iz perspektive ravnatelja centara za socijalnu skrb
J Klobučar, M Ajduković, D Šincek
Ljetopis socijalnog rada 18 (2), 281-303, 2011
82011
Istrazivanje rasprostranjenosti rizicnog i delinkventnog ponasanja djece i mladih u urbanim sredinama-Dodatni poticaj za ciljanu prevenciju
M Ajdukovic, S Rucevic, D Sincek
Dijete i drustvo 1 (2), 10, 2009
62009
Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljiva ponašanja
D ŠINCEK, M AJDUKOVIĆ
Društvena istraživanja: časopis za opća društvena pitanja 21 (2 (116)), 421-441, 2012
52012
Prediktori nezadovoljstva tjelesnim izgledom i odstupajućih navika hranjenja u kontekstu sociokulturalnog modela
D Šincek, J Tomašić Humer, M Merda
Medica Jadertina 47 (1-2), 23-38, 2017
42017
Doprinos teorije prisile razumijevanju delinkventnog ponašanja mladih
D Šincek
Ljetopis socijalnog rada 14 (1), 119-141, 2007
42007
CORRELATES OF PROBLEMATIC GAMING–IS THERE SUPPORT FOR PRONENESS TO RISKY BEHAVIOUR?
D Šincek, J Tomašić Humer, I Duvnjak
Psychiatria Danubina 29 (3), 302-312, 2017
32017
Gender differences in cyber-bullying
D Šincek
International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES AND …, 2014
32014
i Tomašić Humer, J.(2014). Prikaz skale doživljavanja/činjenja nasilja preko interneta i rezultata primjene te skale na vinkovačkim srednjoškolcima
SJ Đuraković, D Šincek
Život i škola 32 (2), 61-74, 0
3
Emotional intelligence and marital quality: Dyadic data on Croatian sample
AB Čikeš, D Šincek, D Marić
Studia psychologica 60 (2), 108-122, 2018
22018
Presentation of the cyber victim and bullying scale and the results of its application on Vinkovci high school students
SJ Đuraković, D Šincek, J Tomašić Humer
ŽIVOT I ŠKOLA: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja 60 (32), 61-73, 2014
22014
Sexting, Cyber-Violence And Sexually Risk Behaviour Among College Students
D Kričkić, D Šincek, A Babić Čikeš
Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju …, 2017
12017
Psychological Outcomes of Cyber-Violence on Victims, Perpetrators and Perpetrators/Victims
D Šincek, I Duvnjak, M Milić
Hrvatska Revija za Rehabilitacijska Istrazivanja 53 (2), 98-110, 2017
12017
Internet violence among high-school students in Vinkovci
D Šincek, SJ Đuraković, A Antolović, Č Ines
11th Alps Adria Psychology Conference September, 18-20, 2014, 2014
12014
The connection between the socio-economic status and the body mass index of retired women from Osijek-Baranja County
D Periš, M Miškulin, D Šincek
Medica Jadertina 42 (3-4), 103-109, 2012
12012
Povezanost socio-ekonomskog statusa i indeksa tjelesne mase umirovljenica s područja Osječko-Baranjske županije
D Periš, M Miškulin, D Šincek
Medica Jadertina 42 (3-4), 103-109, 2012
12012
Doprinos percepcije roditeljskog ponašanja, rizičnosti braće/sestara i vršnjaka te internaliziranih problema društveno neprihvatljivom ponašanju mladića
D Šincek, M Ajduković
Psihologijske teme 21 (1), 1-28, 2012
12012
Presentation of Cyber Victim and Bullying Scale and results in the sample of highschool students from Vinkovci
SJ Đuraković, D Šincek
IV. znanstveno-stručni skup posvećen pitanjima nasilja: Nasilje i mentalno …, 2012
12012
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20