Ivana Kuzmanović
Ivana Kuzmanović
Department of Mathematics, University of Osijek, Croatia
Potvrđena adresa e-pošte na mathos.hr - Početna stranica
NaslovCitiranoGodina
Damping optimization over the arbitrary time of the excited mechanical system
I Kuzmanović, Z Tomljanović, N Truhar
Journal of Computational and Applied Mathematics 304, 120-129, 2016
62016
Optimization of material with modal damping
I Kuzmanović, Z Tomljanović, N Truhar
Applied mathematics and computation 218 (13), 7326-7338, 2012
52012
Sherman–Morrison–Woodbury formula for Sylvester and T-Sylvester equations with applications
I Kuzmanović, N Truhar
International journal of computer mathematics 90 (2), 306-324, 2013
42013
Optimization of the solution of the parameter-dependent Sylvester equation and applications
I Kuzmanović, N Truhar
Journal of Computational and Applied mathematics 237 (1), 136-144, 2013
42013
Optimization of the solution of the parameter-dependent Sylvester equation and applications
I Kuzmanović, N Truhar
Journal of Computational and Applied mathematics 237 (1), 136-144, 2013
42013
The least absolute deviation linear regression: properties and two efficient methods
I Kuzmanović, K Sabo, R Scitovski, I Vazler
Aplimat, 2009
4*2009
Neke primjene funkcija pod i strop
I Kuzmanović
Osječki matematički list 8 (2), 77-82, 2009
22009
Theory of M-system
M Essert, I Kuzmanović, I Vazler, T Žilić
Logic Journal of the IGPL 25 (5), 836-858, 2017
12017
The best least absolute deviation linear regression: properties and two efficient methods
I Kuzmanovic, K Sabo, R Scitovski, I Vazler
Proceedings of the 7th International Conference APLIMAT, 2008
12008
Agape i objava Božje ljubavi
C Tomić
Bogoslovska smotra 42 (4), 341-352, 1973
11973
NEW DOCTORAL DEGREES Optimization of the solution of parameter depending Sylvester equation and applications
I Kuzmanović
Mathematical Communications 17 (2), 697-698, 2012
2012
NEW DOCTORAL DEGREES IN THE DEPARTMENT OF MATHEMATICS UNIVERSITY OF OSIJEK.
I Vazler
Mathematical Communications 17 (2), 2012
2012
Razni načini zadavanja ravnine u prostoru
P Corn, I Kuzmanović
Osječki matematički list 12 (1), 21-28, 2012
2012
Various ways of defining a plane in space
P Corn, I Kuzmanović
Osječki matematički list 12 (1), 21-28, 2012
2012
The best solution of the system of linear equations with one unknown
I Kuzmanović
Osječki matematički list 11 (1), 19-28, 2011
2011
Najbolja aproksimacija rješenja sustava linearnih jednadžbi s jednom nepoznanicom
I Kuzmanović
Osječki matematički list 11 (1), 19-28, 2011
2011
A new method for searching an L1 solution of an overdetermined system of linear equations and applications
G Kušec, I Kuzmanovic, K Sabo, R Scitovski
12th International Conference on Operational Research KOI2008, 2010
2010
Some applications of floor and ceiling functions
I Kuzmanović
Osječki matematički list 8 (2), 77-82, 2009
2009
The best least absolute deviation hyperplane-properties and efficient methods
R Scitovski, K Sabo, I Kuzmanovic, I Vazler, R Cupec, R Grbic
4th Croatian Mathematical Congres CroMC2008, 2008
2008
A distance of a point from a line
I Kuzmanović
Osječki matematički list 5 (2), 85-90, 2005
2005
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20