Ermina Ramadanovic
Ermina Ramadanovic
dr. sc. / PhD Research Associate, Institute of Croatian Language and Linguistics, Zagreb
Verified email at ihjj.hr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Školski rječnik hrvatskoga jezika
M Birtić, G Blagus Bartolec, L Hudeček, L Jojić, B Kovačević, K Lewis, ...
Zagreb: Školska knjiga: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012
292012
Razradba tvorbenih načina u nazivlju (s posebnim obzirom na odnos među složenicama bez spojnika-o-, sraslicama i tvorenicama s prefiksoidima)
M Mihaljević, E Ramadanović
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 32, 193-211, 2006
282006
» One-word «Idioms
B Kovačević, E Ramadanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 271-291, 2013
112013
» One-word «Idioms
B Kovačević, E Ramadanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (1), 271-291, 2013
112013
Sastavljeno i nesastavljeno pisanje u hrvatskome jeziku
E Ramadanović
Doktorska disertacija u rukopisu. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u …, 2012
92012
Svašta pomalo, iliti, kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik koje složi otac Blaž Tadi (j) anović
B Tadijanović, M Horvat, E Ramadanović
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012
72012
tvorba glagola u djelu Svašta po malo blaža Tadijanovića
M Horvat, E Ramadanović
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jeziko slovlje 34, 133-153, 2008
62008
O složenicama i sraslicama (na primjerima iz Voltićeva Ričoslovnika)
M Horvat, E Ramadanović
Filologija, 133-161, 2012
52012
NOVI POGLED NA NEKE STARE NAČINE TVORBE RIJEČI: O NEKIM NOVIM TVORBENIM NAČINIMA ILI O STARIM NA NOV NAČIN
E Ramadanović
Sarajevski filološki susreti: zbornik radova 2 (1), 68-96, 2014
42014
O tvorbi riječi u Tadijanovićevu djelu Svašta po malo
M Horvat, E Ramadanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33 (1), 177-196, 2007
42007
Primarne emocije u hrvatskoj frazeologiji
B Kovačević, E Ramadanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 42 (2), 505-527, 2016
32016
Uloga pravopisnih priručnika u standardizaciji pravogovornoga plana
M Matešić, E Ramadanović
Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 43 (1), 107-123, 2017
22017
Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih
ŠA Holdt, AB Končar, M Curk, P Gantar, P Holozan, M Horvat, N Jakop, ...
Založba ZRC, 2015
22015
Pravopisni prinosi Božidara Finke
M Mihaljević, E Ramadanović
Hrvatski dijalektološki zbornik, 77-99, 2013
22013
Redoslijed nenaglašenih sintaktičkih jedinica u kajkavštini
E Ramadanović, I Novak
Rasprave: časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (2), 603-630, 2013
22013
Pravopisno bilježenje brojevnih riječi u hrvatskom jeziku
E Ramadanović
Pismo-Časopis za jezik i književnost, 78-113, 2016
12016
O hrvatskom pravopis (anju) iz pravopisateljičina pera
E Ramadanović
FLUMINENSIA: časopis za filološka istraživanja 31 (2), 415-426, 2019
2019
Nadohvat, nadomak, uime i ususret-pravopisno bilježenje prijedložnih tvorenica u hrvatskom jeziku
E Ramadanović
Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 42 (62), 239-257, 2018
2018
Phraseological orthography-the problem of writing upper and lower case first letters
B Kovačević, E Ramadanović
Slavofraz 2017: Iminjata i frazeologijata. Imena i frazeologija, 2018
2018
Prosodic word-formation in the croatian language
E Ramadanović, B Kovačević
Od dvojbe do razdvojbe. Zbornik radova u čast profesorici Branki Tafri, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20