Branko Bognar
Branko Bognar
Associate professor at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na ffos.hr - Početna stranica
NaslovCitiranoGodina
Akcijska istraživanja u školi
B Bognar
Odgojne znanosti 8 (1 (11)), 209-228, 2006
842006
Pupils as action researchers: improving something important in our lives
B Bognar, M Zovko
Educational Journal of Living Theories 1, 2008
332008
Poticanje kreativnosti u školskim uvjetima
B Bognar
Napredak 145 (3), 269-283, 2004
322004
Kako procijeniti kvalitetu akcijskog istraživanja
B Bognar
Metodički ogledi 13 (1), 49-68, 2006
212006
Theoretical backgrounds of e-learning
B Bognar
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 18 (1 …, 2016
19*2016
Kreativnost učitelja kao značajna kompetencija nastavničke profesije
L Bognar, B Bognar
Zbornik radova „Kompetencije i kompetentnost učitelja, 2007
192007
Mogućnost ostvarivanja uloge učitelja–akcijskog istraživača posredstvom elektroničkog učenja
B Bognar
182008
Initiating teachers' action research: Empowering teachers' voices.
B Bognar
Online Submission 6 (1), 1-39, 2013
162013
Škola koja razvija kreativnost
B Bognar
Retrieved from: kreativnost. pedagogija. net/mod/resource/view. php, 2010
152010
Filozofska polazišta pozitivne pedagogije
B Bognar, S Simel
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 20 (1), 137-168, 2013
132013
Pedagogija na putu prema pluralizmu znanstvenih paradigmi i stvaralaštvu
B Bognar
U N. Hrvatić, i A. Klapan (ur.), Pedagogija i kultura, 100-110, 2012
122012
Škola na prijelazu iz industrijskog u postindustrijsko društvo
B Bognar
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 10 (2), 9-24, 2003
12*2003
OSTVARIVANJE SUŠTINSKIH PROMJENA U ODGOJNOJ PRAKSI POSREDSTVOM AKCIJSKIH ISTRAŽIVANJA.
B Bognar
Educational Sciences/Odgojne Znanosti 11 (2), 2009
102009
Creativity in teaching plant production
V Ibraković, B Bognar
Educational Journal of Living Theories 2, 2009
102009
Kritičko-emancipacijski pristup akcijskim istraživanjima
B Bognar
Život i škola 47 (6), 45-60, 2001
9*2001
Constructivist e-learning in higher education
B Bognar, V Gajger, V Ivić
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 18 …, 2016
82016
Evaluation in Higher Education.
B Bognar, M Bungic
Život i škola 60 (1), 139-159, 2014
8*2014
Stvaralački pristup znanosti
B Bognar
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 15 (1), 11-30, 2008
82008
Čovjek i odgoj
B Bognar
Metodički ogledi: časopis za filozofiju odgoja 22 (2), 9-37, 2016
72016
Constructivist E-Learning in Higher Education.
B Bognar, V Gajger, V Ivic
Online Submission, 2015
72015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20