Šimun Bilokapić
Šimun Bilokapić
University of Split, Catholic Faculty of Theology
Potvrđena adresa e-pošte na kbf-st.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Etički vidovi kemijske kastracije
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 45 (3), 333-354, 2010
32010
Značenje i funkcija stida iz perspektive moralne teologije
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 51 (3), 426-452, 2016
22016
Temeljne etičke vrednote i načela u posvajanju
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 53 (2), 196-220, 2018
12018
O ne/opravdanosti pobačaja u slučajevima silovanja i incesta
Š Bilokapić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 57 (2), 244-253, 2017
12017
" Hitna kontracepcija" i prevencija trudnoće nakon spolnog nasilja
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 45 (2), 169-192, 2010
12010
Antropološke pretpostavke i etičke instance zdravlja
M Cozzoli, Š Bilokapić
Međunarodni teološki simpoziji KBF-a 11 (1), 43-87, 2005
12005
Nasilje u kontekstu europske migracijske krize
D Rapić, Š Bilokapić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 60 (2), 133-159, 2020
2020
Violence in Context of European Migration Crisis
D Rapić, Š Bilokapić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 60 (2), 133-159, 2020
2020
Tonči Matulić, Pobačaj. Drama savjesti, Centar za bioetiku, FTI, Zagreb, 2019.
Š Bilokapić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 59 (3), 331-339, 2019
2019
Žena u obitelji, društvu i Crkvi
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 54 (1), 144-150, 2019
2019
Aktualnost načela odgovornog rađanja i njegov navještaj u Gaudium et Spes (50-51)
Š Bilokapić
Služba Božja 58 (3), 269-294, 2018
2018
Actuality of the Principle of Responsible Procreation and Its Promulgation in Gaudium et Spes (50-51)
Š Bilokapić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 58 (3), 269-294, 2018
2018
Fundamental ethical values and principles of adoption
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 53 (2), 196-220, 2018
2018
Moralno vrednovanje spaljivanja preminulih u svjetlu naputka Ad resurgendum cum Christo
Š Bilokapić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 57 (1), 93-101, 2017
2017
The meaning and function of shame from moral theological perspective
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 51 (3), 426-452, 2016
2016
Popis recenzenata u 2015. godini
I Antunović, L Babić, J Baloban, D Barić, A Barišić, Š Bilokapić, ...
Bogoslovska smotra 85 (3), 889-920, 2015
2015
Luka Tomašević, Bioetika iz teološke perspektive
Š Bilokapić
Služba Božja: liturgijsko-pastoralna revija 54 (3-4), 390-397, 2014
2014
Popis recenzenata u 2013. godini
NA Ančić, I Antunović, J Baloban, S Baloban, A Barišić, P Bašić, ...
Bogoslovska smotra 83 (4), 889-894, 2013
2013
Antropologija i etika estetske kirurgije
Š Bilokapić
Međunarodni teološki simpoziji KBF-a 17 (1), 93-118, 2011
2011
Ethical Aspects of Chemical Castration
Š Bilokapić
Crkva u svijetu: Crkva u svijetu 45 (3), 333-354, 2010
2010
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20