Grgo Grbesic
Grgo Grbesic
Catholic Faculty of Theology in Đakovo, University of Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na djkbf.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Od ilirskoga pokreta i jugoslavenske ideje do neuralgičnih točaka u hrvatsko-srpskim odnosima u 20. stoljeću
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (1), 85-107, 2013
42013
PRIJELAZI ŽIDOVA U KATOLIČKU CRKVU U ĐAKOVAČKOJ I SRIJEMSKOJ BISKUPIJI OD 1941. DO 1945.
G Grbešić
Croatica Christiana periodica 27 (52), 155-169, 2003
42003
PRIHVAT PROGNANIH SLOVENSKIH SVEĆENIKA U ĐAKOVAČKOJ I SRIJEMSKOJ BISKUPIJI 1941G. ODINE
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 10 (1), 131-150, 2002
22002
Prvi svjetski rat i nacionalizam
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 22 (2), 137-140, 2014
12014
Poimanje i primjena tolerancije u progonjenoj, slobodnoj Konstantinovoj i državnoj crkvi
G GRBEŠIĆ
Bogoslovska smotra 83 (2), 287-308, 2013
12013
The Understanding and Application of Tolerance in a Persecuted, a Free Constantinian, and a State Church
G Grbešić
Bogoslovska smotra 83 (2), 287-308, 2013
12013
Progoni kršćana, napose u Dioklecijanovo doba
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 15 (1), 21-42, 2007
12007
La questione dei" passaggi" dalla Chiesa Ortodossa Serba alla Chiesa Cattolica nella diocesi Đakovo e Srijem dal 1941 al 1945
G Grbešić
11999
The Causes of the Protestant Reformation
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 28 (1), 55-78, 2020
2020
Uzroci protestantske reformacije
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 28 (1), 55-78, 2020
2020
„Ja nikome na svijetu za ljubav moje osvjedočenje ne mijenjam“
G Grbešić
Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog simpozija prigodom 200. obljetnice …, 2017
2017
Marija Faustina Kowalska – apostol Božjeg milosrđa
G Grbešić
Zbornik radova o Božjem milosrđu, 147-161, 2016
2016
nije poznat
G Grbešić
O Božjem milosrđu: zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog simpozija o …, 2016
2016
Kristovo milosrđe-izvor kršćanskog nadahnuća i djelovanja
G Grbešić
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 11, 9-17, 2016
2016
Franjo Rački–prijatelj i desna ruka biskupa Josipa Jurja Strossmayera
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 23 (3), 253-256, 2015
2015
Popis recenzenata u 2015. godini
I Antunović, L Babić, J Baloban, D Barić, A Barišić, Š Bilokapić, ...
Bogoslovska smotra 85 (3), 889-920, 2015
2015
Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske o Prvom svjetskom ratu
G Grbešić
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 6 (142), 629-633, 2014
2014
Pregled povijesnih tema u časopisu Diacovensia od 1993. do 2013. godine
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 22 (1), 41-49, 2014
2014
Eshatološke teme u» posebnim objavama «. Ukazanja u Fatimi i viđenja MF Kowalske
G Grbešić, E Punda
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 68 (3.), 367-381, 2013
2013
Eschatological Themes in» Particular Revelations «–The Fatima Apparitions and Visions of MF Kowalska
G Grbešić, E Punda
Obnovljeni život: časopis za filozofiju i religijske znanosti 68 (3.), 367-381, 2013
2013
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20