Prati
Grgo Grbesic
Grgo Grbesic
Catholic Faculty of Theology in Đakovo, University of Osijek
Potvrđena adresa e-pošte na djkbf.hr - Početna stranica
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
PRIJELAZI ŽIDOVA U KATOLIČKU CRKVU U ĐAKOVAČKOJ I SRIJEMSKOJ BISKUPIJI OD 1941. DO 1945.
G Grbešić
Croatica Christiana periodica 27 (52), 155-169, 2003
112003
Od ilirskoga pokreta i jugoslavenske ideje do neuralgičnih točaka u hrvatsko-srpskim odnosima u 20. stoljeću
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 21 (1), 85-107, 2013
62013
Prihvat prognanih slovenskih svećenika u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji 1941. godine
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 10 (1), 131-150, 2002
62002
Progoni kršćana, napose u Dioklecijanovo doba
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 15 (1), 21-43, 2007
52007
Uzroci protestantske reformacije
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 28 (1), 55-78, 2020
32020
Poimanje i primjena tolerancije u progonjenoj, slobodnoj Konstantinovoj i državnoj crkvi
G Grbešić
Bogoslovska smotra 83 (2), 287-308, 2013
22013
La questione dei" passaggi" dalla chiesa ortodossa serba alla chiesa cattolica nella diocesi Dakovo e Srijem dal 1941 al 1945
G Grbešić
Pontificia Universitas Gregoriana, 1999
21999
Prvi svjetski rat i nacionalizam
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 22 (2), 137-140, 2014
12014
The Understanding and Application of Tolerance in a Persecuted, a Free Constantinian, and a State Church
G Grbešić
Bogoslovska smotra 83 (2), 287-308, 2013
12013
Eshatološke teme u» posebnim objavama «. Ukazanja u Fatimi i viđenja MF Kowalske
G Grbešić, E Punda
Obnovljeni Život 68 (3), 367-382, 2013
12013
Crkva nasuprot totalitarizmu za vrijeme pontifikata Pija XI.
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 31 (3), 439-462, 2023
2023
Povijesni pregled Bosanske biskupije i utemeljenje Đakovačko-osječke nadbiskupije
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 31 (2), 267-290, 2023
2023
The Church Against Totalitarianism During the Pontificate of Pius XI
G Grbešić
Diacovensia 3 (31), 439-462, 2023
2023
Panoramica storica della diocesi bosniaca e istituzione dell'arcidiocesi di Đakovo-Osijek
G Grbešić
Diacovensia 2 (31), 267-290, 2023
2023
The Causes of the Protestant Reformation
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 28 (1), 55-78, 2020
2020
Josip Juraj Strossmayer 1815.-2015: Đakovo, 1.-2. listopada 2015
G Grbešić, D Damjanović Barišić
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, 2017
2017
„Ja nikome na svijetu za ljubav moje osvjedočenje ne mijenjam“
G Grbešić
Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog simpozija prigodom 200. obljetnice …, 2017
2017
Marija Faustina Kowalska – apostol Božjeg milosrđa
G Grbešić
Zbornik radova o Božjem milosrđu, 147-161, 2016
2016
Kristovo milosrđe-izvor kršćanskog nadahnuća i djelovanja
G Grbešić
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije 11, 9-17, 2016
2016
Franjo Rački–prijatelj i desna ruka biskupa Josipa Jurja Strossmayera
G Grbešić
Diacovensia: teološki prilozi 23 (3), 253-256, 2015
2015
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–20