Prati
Aljoša Šubašić
Aljoša Šubašić
University of Split, Faculty of Science
Potvrđena adresa e-pošte na pmfst.hr
Naslov
Citirano
Citirano
Godina
Flag-transitive and point-imprimitive symmetric designs with λ≤ 10
J Mandić, A Šubašić
Journal of Combinatorial Theory, Series A 189, 105620, 2022
82022
Groups Sn x Sm in construction of flag-transitive block designs
S Braić, J Mandić, A Šubašić, T Vojković, T Vučičić
Glasnik Matematički 56, 225-240, 2021
22021
Edge spans and the minimal number of steps for keeping the safety distance
A Šubašić, T Vojković
arXiv preprint arXiv:2306.06714, 2023
2023
Matematički teatar u Splitu
A Šubašic, Ž Zorić
Matematika i Škola, 2022
2022
Constructing flag-transitive incidence structures
S Braić, J Mandić, A Šubašić, T Vojković
RAD HAZU, 2022
2022
Je li racionalni izbor uvijek najbolji?
A Šubašić
Acta mathematica Spalatensia. Series didactica 5 (5), 2022
2022
Matematička igra RasTpad
M Bliznac Trebješanin, J Mandić, A Šubašić
Acta mathematica Spalatensia. Series didactica 3 (3), 25-36, 2020
2020
Dizajni tranzitivni po incidencijama
A Šubašić
University of Zagreb. Faculty of Science. Department of Mathematics, 2017
2017
Sustav trenutno ne može provesti ovu radnju. Pokušajte ponovo kasnije.
Članci 1–8